Skip to main content
Skip table of contents

Company Panel: Belplannen

Op de pagina voor belplannen heeft u de mogelijkheid om de routering van uw telefonie aan te passen. Hierbij kunt u onder andere de stappen definiëren die moeten worden genomen wanneer bijvoorbeeld uw hoofdnummer wordt gebeld. U heeft de vrijheid om te bepalen of het gesprek moet worden doorgestuurd naar een meldtekst, belgroep, wachtrij, keuzemenu, en nog vele andere opties.

Dit artikel geeft een gedetailleerde beschrijving van het proces om een belplan aan te maken en in te richten. Alle beschikbare belplanopties worden uitvoerig toegelicht, waardoor u een volledig inzicht krijgt in de mogelijkheden en functionaliteiten die de centrale biedt.

In deze documentatie verwijst "de beller" naar degene die belt naar het belplan.

Belregel aanmaken

Ieder belplan start met een belregel. Deze belregels kunnen dienen om een extern telefoonnummer te koppelen en/of om een afzonderlijke belregel te creëren voor specifieke afdelingen binnen uw organisatie. Denk hierbij aan het instellen van een interne belregel voor bijvoorbeeld de salesafdeling, waardoor de salesafdeling binnen uw bedrijf of extern eenvoudig bereikbaar wordt via deze specifieke belregel.

Een belplan kan bestaan uit meerdere belregels die onderling met elkaar zijn verbonden.

Wanneer u de belplannenpagina heeft geopend, klikt u op "Toevoegen" om een nieuwe belregel aan te maken. Geef het belplan een duidelijke naam om de functie ervan te verduidelijken. Vervolgens wijst u een intern nummer toe aan het belplan; dit is het nummer waarmee gebruikers intern de belregel kunnen bellen via het telefoonsysteem. Als optionele stap kunt u, indien beschikbaar, een extern nummer koppelen aan het belplan. Dit externe nummer kan bijvoorbeeld het hoofdnummer van uw organisatie zijn. Klik tenslotte op opslaan en de belregel zou nu toegevoegd zijn. Hierna kunt u belplan-acties toevoegen aan de belregel.

Indien u een extra extern nummer aan de belregel wilt koppelen, raadpleeg dit artikel voor gedetailleerde instructies.

De instelbare kleuren zijn optioneel en hebben tot doel de herkenning te vergemakkelijken, vooral wanneer er meerdere afdelingen zijn. Door kleuren te gebruiken, kunnen afdelingen eenvoudig worden onderscheiden. Het is belangrijk op te merken dat deze kleuren geen invloed hebben op de functionaliteit van de belregels.

Belplan acties

Elke afzonderlijke handeling in het belplan wordt een "belplan-actie" genoemd. Deze acties kunnen eenvoudigweg in het belplan worden gesleept en neergezet. Sommige van deze belplan-acties kunnen worden aangemaakt en geconfigureerd via specifieke tabbladen bovenaan de belplannen pagina. Deze omvatten voicemailboxen, faxinstellingen, wachtrijen, tijdscondities en keuzemenu's.

De belplan-acties kunnen onder elkaar worden geplaatst in de belregels. Bij het bellen van een belregel begint de beller bovenaan de belregel en doorloopt zo de ingestelde belplan-acties naar beneden.

Hieronder vindt u een overzicht van alle belplan-acties, elk voorzien van een beknopte uitleg van hun functie. Daarnaast is er een link naar een artikel beschikbaar waarin elke belplan-actie uitgebreid wordt toegelicht, inclusief een voorbeeld van hoe de belplan-actie gebruikt kan worden.

Leidt gesprekken naar een groep van gedefinieerde telefoontoestellen. Lees meer

Leidt oproepen door naar een ander nummer of interne extensie. Lees meer

Plaatst bellers in de wachtrij met aangepaste wachtmuziek of meldingen. Lees meer

Leidt oproepen om naar een alternatieve bestemming op basis van het nummer van de beller. Lees meer

Leidt oproepen om naar een alternatieve bestemming door middel van een activatie code. Lees meer

Leidt oproepen om naar een alternatieve bestemming op basis de huidige tijd en datum. Lees meer

Stuur de informatie van de beller door naar een ander software pakket. Lees meer

Stuur het inkomende gesprek door naar een fax ontvanger. Lees meer

Stuurt bellers door naar verschillende bestemmingen op basis van ingevoerde keuzes. Lees meer

Leidt gesprekken naar een voicemailbox waar de beller een bericht kan inspreken. Lees meer

Speelt een boodschap af aan de beller. Lees meer

Stuur een email notificatie van de beller. Lees meer

Voegt een voorvoegsel toe aan het telefoonnummer van de beller. Lees meer

Beëindig het gesprek. Lees meer

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.