Skip to main content
Skip table of contents

Belplan-actie: Fax

Met de Fax belplan-actie kunt u van een extern nummer een fax maken. De ontvangen fax wordt als pdf-bijlage via e-mail verstuurd naar een gewenst email adres. Gebruikers op uw centrale kunnen ook fax berichten versturen.

belplanacties-fax.png

Fax aanmaken

Voordat u de faxbelregel kunt aanmaken, moet u eerst een fax aanmaken. Ga naar de belplannen pagina, navigeer naar het tabblad 'Fax' en klik op 'Toevoegen'.

image-20231228-122716.png

Geef de fax een naam, kies een nummerweergave die zichtbaar is bij het versturen van faxen, en selecteer de bewaartermijn voor de fax op de centrale.

Vervolgens moet u een gebruiker kiezen en eventuele permissies toewijzen:

  • Versturen: De gebruiker kan faxen versturen via het User Panel.

  • Lezen: De gebruiker kan faxen lezen via het User Panel.

  • Verwijderen: De gebruiker kan faxen verwijderen via het User Panel.

  • Emailnotificatie: De gebruiker ontvangt een e-mail met de fax als pdf-bijlage. Het e-mailadres kan worden ingesteld via de gebruikerspagina.

Het is mogelijk om meerdere gebruikers toegang te geven tot een fax.

Optioneel kunt u nog een extra e-mailadres toevoegen waarnaar de fax als pdf-bijlage wordt gemaild.

image-20231228-124119.png

Fax belregel aanmaken

In dit voorbeeld wordt een belregel gemaakt met het externe nummer 085-0160279. Daarna wordt de eerder in dit artikel aangemaakte fax als belactie aan de belregel toegevoegd.

belactieFAX.gif

Uw klanten kunnen nu faxen sturen naar het externe nummer dat u heeft ingesteld.

Het interne nummer en de kleur kunnen naar wens worden ingesteld en hebben verder geen invloed op de fax.

Fax versturen

De gebruikers die lees, verstuur en/of verwijder rechten hebben op de fax kunnen via het User Panel faxen versturen. Raadpleeg hiervoor dit artikel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.