Skip to main content
Skip table of contents

User Panel: Faxen

Een beheerder kan een fax aanmaken via het Company Panel. Hier kan de beheerder permissies toekennen aan gebruikers voor de fax. Zie voor meer informatie over het aanmaken van een fax dit artikel.

image-20240208-083602.png

Als een gebruiker met faxmogelijkheden inlogt op het User Panel, zien ze aan de linkerkant een knop in het menu voor het faxen. Als u deze knop niet ziet, kunt u contact opnemen met de beheerder.

Fax ontvangen

Wanneer een fax naar een faxnummer is verstuurd, kunnen de ontvangen faxberichten als PDF-bijlage worden doorgestuurd naar een e-mailadres. Het is ook mogelijk om alle ontvangen faxberichten te bekijken via het User Panel.

Navigeer via het menu naar "Faxen", en het overzicht van de ontvangen faxberichten zal direct zichtbaar zijn.

image-20240208-090303.png

Om de fax als PDF-bestand te downloaden, klikt u op de blauwe pijl.

Fax versturen

UserPanelSendFax.gif

kunt PDF-bestanden naar andere faxnummers versturen. Navigeer via het menu naar "Faxen" en klik vervolgens op de knop "Stuur fax". Voer het faxnummer van de ontvangende partij in. Optioneel kunt u nog een interne notitie toevoegen voor referentiedoeleinden. Upload vervolgens het PDF-bestand en klik op "Versturen".

Om de status van de verzonden fax te bekijken, klikt u bovenaan op 'Verzonden'. Hier ziet u een overzicht van alle verstuurde faxen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.