Skip to main content
Skip table of contents

User Panel

Het User Panel is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld voor de gebruikers. Via dit paneel kan een gebruiker persoonlijke instellingen wijzigen en informatie inzien. Elke gebruiker op de centrale heeft toegang tot het User Panel.

Beheerders kunnen via de gebruikerspagina van het Company Panel toegang krijgen tot de User Panels van alle gebruikers.

Inloggen

Voor het inloggen op het User Panel kunt u dit artikel raadplegen.

Als de gebruiker voor het eerst inlogt moet er een 2FA ingesteld worden. De handleiding hiervoor kunt u hier vinden.

User Panel navigeren

De knoppen en schermen kunnen variëren, afhankelijk van de functionaliteiten die aan u als gebruiker zijn toegewezen (zie hoofdstuk 'Extra functionaliteiten').

Als u het User Panel opent, ziet u het dashboard. In het midden staan uw recente gesprekken, rechts vindt u het telefoonboek met collega's, nummers van belplannen en nummers uit het telefoonboek van de centrale.

Navigatie menu

UserPanelOpenIncoming (2).gif

Inkomende Belroete

Wanneer u linksboven op uw avatar klikt, ziet u uw persoonlijke belroute. Deze belroute heeft invloed op wat er gebeurt wanneer er naar uw interne nummer wordt gebeld. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over deze instellingen.

Uitgaand Nummer

Indien de beheerder u toestemming heeft gegeven om uit te bellen met meerdere nummers, kunt u in dit scherm aangeven met welk nummer u wilt uitbellen.

Verbind Qaller

Onderaan ziet u ook een knop om de Qaller App te verbinden.

Als u toegang heeft tot andere functionaliteiten zal u meer opties zien in het navigatie menu (zie hoofdstuk 'Extra functionaliteiten').

Persoonlijke informatie

U kunt uw persoonlijke informatie wijzigen door rechtsboven op uw avatar te klikken en vervolgens te klikken op uw naam.

UserPanelOpenPersonalInfo (1).gif

In dit scherm kunt u de volgende persoonlijk instellingen wijzigen:

 • Gebruikersprofiel en voorkeuren:

  • Voornaam en achternaam.

  • Uw afbeelding op de centrale.

  • Interface taal op de centrale.

 • Extra Informatie:

  • Extra nummers waarop u bereikbaar bent.

  • Uw email adres en extra email adressen.

 • Gebruikers Instellingen:

  • Uw nummerweergave.

  • Anoniem uitbellen.

  • Overzicht welke extra functionaliteiten aanstaan (Zie hoofdstuk “Extra functionaliteiten”).

Extra functionaliteiten

Gebruikers kunnen door de beheerder extra functionaliteiten toegekend krijgen. Sommige functionaliteiten zorgen ervoor dat er een extra scherm zichtbaar is op het User Panel. Denk bijvoorbeeld aan dat als een gebruiker toegang heeft tot een mailbox, dat er in het User Panel de voicemailbox zichtbaar is.

Deze extra functionaliteiten worden in aparte artikelen beschreven:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.