Skip to main content
Skip table of contents

Hotdesking

Hotdesking biedt gebruikers de mogelijkheid om in te loggen op een willekeurig toestel binnen het systeem. Het geselecteerde toestel zal zich vervolgens gedragen alsof het het persoonlijke toestel van de betreffende gebruiker is. Deze functionaliteit is ontworpen voor gebruikers die af en toe bij een ander vast toestel werken.

Hotdesking aanzetten

De hotdesking-functionaliteit moet worden geactiveerd voor de gebruiker op de gebruikerspagina. Hier moet ook een pincode worden ingesteld waarmee de gebruiker kan inloggen op een toestel.

EnableHotdeskingUser.gif

Hotdesking moet vervolgens ook worden geactiveerd op de toestellen waar gebruikers op gaan inloggen. Dit kan worden gedaan door een toestel te bewerken op de toestellenpagina.

EnableHotdeskingPhone.gif

Alleen beheerders kunnen deze instellingen wijzigen op het Company Panel.

Inloggen op een toestel

De gebruiker kan inloggen op een toestel door naar de code *35 te bellen. Na het bellen van deze code hoort de gebruiker een prompt waarin wordt gevraagd naar de extensie die wil inloggen, wat overeenkomt met het interne nummer van de gebruiker. Vervolgens moet de gebruiker een pincode invoeren, die eerder is ingesteld op de gebruikerspagina in het vorige hoofdstuk van dit artikel.

Voor een snellere inlogprocedure kan de gebruiker ook bellen naar *35*<interne nummer>, waarna alleen de pincode hoeft te worden ingevoerd. Nog sneller is het bellen van *35*<interne nummer>*<pincode>. Hierdoor wordt alleen een prompt afgespeeld die aangeeft dat de gebruiker is ingelogd.

Als voorbeeld, als het interne nummer van de gebruiker 201 is en de hotdesking pincode 1234, kan deze gebruiker bellen naar *35*201*1234 om direct in te loggen.

Belangrijk:

  • Een gebruiker kan slechts op één toestel tegelijk ingelogd zijn.

  • Bij het inloggen wordt de gebruiker automatisch uitgelogd op het vorige toestel.

  • Als er geen gebruiker op een toestel is ingelogd, kan het toestel niet bellen.

Een gebruiker kan uitloggen van een toestel door te bellen naar *35 op het toestel waar de gebruiker is ingelogd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.