Skip to main content
Skip table of contents

Belplan-actie: Webhook

Met de webhook-actie is het mogelijk om een applicatie zoals uw CRM te koppelen, waardoor u op basis van gegevens in uw applicatie specifieke acties kunt uitvoeren. Stel bijvoorbeeld dat een beller wiens nummer in uw CRM-pakket staat belt. U kunt instellen dat als de beller een openstaande factuur heeft, deze wordt doorgeschakeld naar de administratieafdeling.

webhook.png

De webhook-actie is een geavanceerde optie. We adviseren u om eerst contact op te nemen met uw applicatiebeheerder om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen uw applicatie. De rest van deze handleiding is meer gericht op de applicatiebeheerder.

Webhook toevoegen

In het onderstaande voorbeeld wordt een Webhook toegevoegd die data verstuurt via een POST-methode naar https://helpdesk.accensys.nl/webhook. De ontvangen data wordt opgeslagen in een variabele genaamd 'helpdesk_resp'. Deze variabele kan vervolgens worden gebruikt in een voorwaarde-actie.

belactieWebhookAdd.gif

Wanneer een beller nu bij deze webhook uitkomt, wordt er een POST-verzoek verzonden naar de opgegeven URL. De onderstaande data wordt in json-formaat verstuurd in het POST-verzoek:

 • com_id: Bedrijfs-ID

 • dp_id: Nummerplan-ID

 • dp_in_number: Intern nummer belplan

 • dp_ex_number: Extern nummer belplan

 • callee_number: Nummer van degene die gebeld wordt (callee)

 • caller_number: Nummer van de beller (caller) of het SIP-account

 • uuid: Oproep uuid (ID van een oproep in het telefonie-platform)

 • phonebook_caller_name: Naam van de beller in het telefoonboek

 • event_time: Tijdstempel van de gebeurtenis (unix timestamp)

 • call_start_time: Tijdstempel van het begin van het gesprek (moment waarop het gesprek het belplan binnenkomt in unix timestamp)

 • rta_call_id: RTA-oproep-ID (oproep-ID in RTA-stijl, dit zal op termijn niet gehandhaafd blijven)

 • sip_call_id: SIP Call ID (SIP-signalering oproep-ID)

Hieronder een voorbeeld van het json POST verzoek naar https://helpdesk.accensys.nl/webhook.

JSON
{
  "com_id":"42f30becd4ea93edd284e059427b5ee0",
  "dp_id":"42f30becd4ea93edd284e059427cf1f7",
  "dp_in_number":"1003",
  "dp_ex_number":"31102380095",
  "callee_number":"31102380095",
  "caller_number":"31152026057",
  "uuid":"b587f4ee-718d-11ed-88ee-b97829e8fee4",
  "phonebook_caller_name":"",
  "event_time":"1669908899250",
  "call_start_time":"1669908896814",
  "rta_call_id":"8a5d5db451e9-6bd98ab0066f",
  "sip_call_id":"lsjuf8l09juq1i0a9vai"
}

Hoe langer de time-out is ingesteld, des te sneller zal het gesprek naar de volgende actie in het belplan gaan als er geen respons is van de server.

Voorbeeld van gebruik

Wanneer het POST-verzoek is verzonden naar de applicatie en het antwoord van de applicatie is opgeslagen in de variabele van de webhook, kan er met behulp van de voorwaarde-app een specifieke belplanactie worden uitgevoerd.

In dit voorbeeld gebruiken we de variabele met de naam 'helpdesk_resp', waarvan de waarde overeenkomt met het antwoord van de applicatie.

Doorschakelen naar administratie

In dit voorbeeld wordt het nummer door de applicatie herkend, en als de beller een achterstallige factuur heeft (de waarde van de 'helpdesk_resp'-variabele is 'openstaande_factuur'), wordt de beller eerst doorverbonden met de administratieafdeling om dit af te handelen. Als de beller niet wordt herkend of geen openstaande factuur heeft, gaat de belgroep met daarin Connie over.

belactieWebhookAdd (1).gif

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.