Skip to main content
Skip table of contents

Belplan-actie: Doorverbinden

Met de doorverbind-actie hebt u de mogelijkheid om inkomende oproepen door te sturen naar een ander telefoonnummer, een specifieke belregel of een interne extensie. Dit biedt flexibiliteit en efficiƫntie in het beheren van telefoonverkeer binnen uw organisatie. Wanneer een oproep wordt ontvangen, wordt deze automatisch doorgestuurd naar het opgegeven bestemmingsnummer.

belplanacties-doorverbinden.png

Bij het toevoegen van de doorverbind-actie hebt u de mogelijkheid om een intern nummer, een specifieke belregel, of een extern nummer in te voeren. Het onderscheid tussen deze doorschakelingsopties ligt in de opties die er beschikbaar zijn. U heeft de mogelijkheid om optioneel bij elke doorschakeling een label toe te voegen om de doorschakeling te verduidelijken.

Doorverbinden naar intern nummer

Wanneer u de doorverbind-actie wilt instellen naar een intern nummer van een specifieke gebruiker, kunt u de desbetreffende gebruiker selecteren uit het dropdownmenu. Hierbij heeft u ook de mogelijkheid om aan te geven of de doorschakeling rekening moet houden met de persoonlijke belroute die de gebruiker zelf kan instellen via het User Panel. Als deze optie wordt uitgeschakeld, kunt u de rinkeltijd aanpassen, wat aangeeft hoe lang de oproep overgaat voordat deze als onbeantwoord wordt beschouwd.

BelactieAddDoorverbinden-intern.gif

Doorverbinden naar belregel

U heeft de mogelijkheid om de doorverbind-actie in te stellen om door te verbinden naar een andere belregel. In het onderstaande voorbeeld wordt een doorverbind-actie toegevoegd aan het belplan, die zal doorverbinden naar de belregel genaamd "Sales" met intern nummer 500. Hiermee kunt u de oproepen op een gestructureerde manier routeren en specifieke belregels gebruiken om de gewenste acties uit te voeren voor verschillende afdelingen of doeleinden binnen uw organisatie.

BelactieAddDoorverbinden-belregel.gif

Doorverbinden naar extern nummer

U heeft de mogelijkheid om de doorverbind-actie in te stellen om door te verbinden naar een extern nummer, zoals een mobiel nummer of een ander vast nummer. Bij het instellen van een doorverbind-actie naar een extern nummer heeft u ook de mogelijkheid om de nummerweergave van de ontvangende partij te wijzigen. Dit kan het nummer van de originele beller zijn of een ander nummer dat aan uw centrale is gekoppeld. Door deze optie aan te passen, kunt u de gewenste informatie tonen op het display van de partij die de oproep ontvangt.

BelactieAddDoorverbinden-extern.gif

Let op: als u een doorverbinding instelt naar een mobiel nummer met een voicemail en de voicemail beantwoordt het inkomende gesprek van de centrale, zal de centrale het gesprek beschouwen als beantwoord. Als gevolg hiervan worden opvolgende belplan-acties niet uitgevoerd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.