Skip to main content
Skip table of contents

Belplan-actie: Meldtekst

Met de meldtekst-belplanactie kunt u een geluidsfragment afspelen voor de beller. Hierdoor kunt u de bellers op de hoogte houden van bijvoorbeeld de status van hun gesprek en de bereikbaarheid van uw organisatie. Nadat de meldtekst is afgespeeld, wordt de volgende belplanactie uitgevoerd.

belplanacties-meldtekst.png

Standaard worden er geen meldteksten meegeleverd met de centrale. U moet zelf de geluidsbestanden aanleveren of inspreken. Meer informatie hierover vindt u hier.

Meldtekst toevoegen aan belplan

Om een meldtekst te uploaden in een belplan of keuzemenu, sleept u de meldtekstactie naar de gewenste positie in het belplan. Klik op "Audio bibliotheek". Klik vervolgens op "Uploaden" om via de verkenner een bestand te selecteren, of sleep een bestand rechtstreeks naar het scherm.

UploadFile-20240104-085325.gif

Meldtekst dynamisch opnemen

Het is mogelijk om een meldtekst opnieuw in te spreken. Open hiervoor de meldtekst en zet de instelling "Toestaan dat deze meldtekst dynamisch wordt opgenomen" aan. Hierna kun je een nummer invoeren dat gebruikt kan worden voor het wijzigen van de inhoud van de meldtekst.

belplanActieMeldtekstEdit (1).gif

In het bovenstaande voorbeeld kan er vanaf een toestel dat is aangesloten op de centrale gebeld worden naar *55*9500*1 om een andere tekst in te spreken.

Voorbeeld gebruik van meldtekst

In het onderstaande voorbeeld is een tijdsconditie ingesteld. Wanneer er binnen de kantoortijden wordt gebeld naar het belplan, wordt er eerst de 'welkomstbericht' meldtekst afgespeeld. Hierna worden de toestellen gebeld. Als die niet opnemen, krijgt de beller de 'onbereikbaar' meldtekst te horen, waarna het gesprek wordt opgehangen. Als er buiten de kantoortijden wordt gebeld, krijgt de beller de gesloten 'meldtekst' te horen.

image-20240104-100558.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.