Skip to main content
Skip table of contents

Belplan-actie: Tijdsconditie

Met een tijdconditie-actie kunt u specifieke acties binnen een belplan uitvoeren tijdens vooraf ingestelde tijdsintervallen op basis van de tijdsconditie. Denk bijvoorbeeld aan het over laten gaan van de telefoon tijdens kantoortijden of het instellen van een voicemailbericht voor situaties waarin uw bedrijf tijdelijk niet bereikbaar is, zoals tijdens een bedrijfsuitje of op nationale feestdagen.

belplanacties-tijdsconditie.png

Tijdsconditie aanmaken

Voordat u een tijdsconditie kan toevoegen aan een belregel moet u er eerst een aanmaken. Dit kan via het tijdsconditie tabblad bij de belplannen.

image-20231228-084706.png

Klik vervolgens op toevoegen om een nieuwe tijdsconditie aan te maken waarin u de gewenste tijden kunt instellen.

U hebt nu de keuze uit drie verschillende soorten tijden. Voor elk van deze opties hebben we in dit artikel een voorbeeld gemaakt, zodat u een duidelijk beeld krijgt van welke tijdsinstellingen geschikt zijn voor uw gewenste doeleinden.

Periode

Een periode kan handig zijn wanneer uw bedrijf bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie een paar weken niet bereikbaar is. In het onderstaande voorbeeld stellen we een periode in van 13 juli tot en met 25 augustus. Gedurende deze dagen moet de tijdsconditie de gehele dag actief zijn, van 00:00 tot 23:59.

image-20231228-085325.png

Datum

Een datum kan handig zijn voor het instellen van specifieke dagen, zoals Kerstmis en Oud en Nieuw. In het onderstaande voorbeeld wordt een tijdconditie aangemaakt voor 25 en 26 december en 1 januari. Op deze dagen moet de tijdconditie de gehele dag actief zijn, van 00:00 tot 23:59. U kunt ook aangeven of dit elk jaar actief moet zijn of alleen voor een specifiek jaar.

image-20231228-085808.png

Heeft u op 24 december een kerstborrel vanaf 15:00? Dan kunt u bovenaan klikken om een tijdsconditie toe te voegen aan de feestdag-tijdsconditie. U kunt dan aangeven dat de extra tijdsconditie geldt voor de 24ste van 15:00 tot 23:59.

BelactieTijdconditieAdd.gif

Weekdagen

Een weekdagtijdsconditie kan handig zijn als u alleen bereikbaar wilt zijn binnen uw openingstijden. Als er buiten deze tijden wordt gebeld, kunt u een voicemailbericht of meldtekst instellen in de belregel. In het onderstaande voorbeeld is een tijdsconditie voor kantoortijden aangemaakt van maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:30. Door bovenaan op 'Voeg tijdconditie toe' te klikken, wordt er een extra afwijkende tijd toegevoegd voor vrijdag van 08:30 tot 16:00.

image-20231228-091250.png

Tijdsconditie toevoegen aan belregel

Nadat u de gewenste tijden heeft ingesteld in de tijdscondities, kunt u deze toevoegen aan uw belregel. In de onderstaande voorbeelden maken we gebruik van eerder in dit artikel aangemaakte tijdscondities voor zomervakantie, feestdagen en kantoortijden, zodat u een idee krijgt van hoe deze toegepast kunnen worden.

Zomervakantie tijdsconditie

In dit voorbeeld willen we dat wanneer een beller tijdens de zomervakantie belt, er een meldtekst wordt afgespeeld waarin wordt medegedeeld dat het bedrijf vanwege de zomervakantie gesloten is. Vervolgens moet de beller worden afgehangen. Als er buiten de zomervakantie wordt gebeld, wordt de beller doorgestuurd naar de belgroep met daarin Connie en Ferry

BelactieTijdconditieAdd (1).gif

Feestdagen tijdsconditie

In dit voorbeeld wordt met de feestdagentijdsconditie de beller doorgestuurd naar een voicemailbox. De beller kan, indien gewenst, een bericht achterlaten dat later beluisterd kan worden. In dit geval is een “hang op” actie niet nodig, omdat de belactie naar de voicemailbox de beller automatisch ophangt. Als er buiten de feestdagen gebeld wordt gaat de belgroep waarin Connie en Ferry zitten over.

BelactieTijdconditieAdd (2).gif

Kantoortijden tijdsconditie

In dit voorbeeld is de kantoortijden tijdsconditie zo ingesteld dat Connie en Ferry alleen tijdens kantoortijden worden gebeld. Wanneer er buiten deze tijden wordt gebeld, wordt een meldtekst afgespeeld waarin wordt aangegeven dat het bedrijf gesloten is. Daarnaast is in dit scenario ook de eerder ingestelde feestdagen tijdsconditie geconfigureerd. Indien er tijdens kantoortijden op feestdagen wordt gebeld, wordt de beller doorverbonden naar de voicemailbox voor feestdagen. Als er buiten feestdagen wordt gebeld, wordt gekeken naar de kantoortijden tijdsconditie.

BelactieTijdconditieAdd (3).gif

In het geval dat Connie en Ferry niet opnemen, is er ook een ‘hang op’-actie toegevoegd om te voorkomen dat de beller wordt doorgestuurd naar de meldtekst 'gesloten'.

Tijdsconditie omkeren

Het is mogelijk om de werking van de tijdsconditie om te keren, wat handig kan zijn in bepaalde belregelconfiguraties. Bijvoorbeeld, als we willen dat er buiten kantoortijden wordt gebeld, waarbij een gesloten bericht wordt afgespeeld en de beller wordt opgehangen, kunnen we de tijdsconditie omkeren zoals hieronder wordt weergegeven. In dit geval zullen Connie en Ferry worden gebeld wanneer er binnen kantoortijden wordt gebeld.

BelactieTijdconditieAdd (4).gif
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.