Skip to main content
Skip table of contents

Belplan-actie: Voicemailbox

Met de voicemailbox kunt u de beller een voicemailbericht laten inspreken. U kunt de voicemail beluisteren vanaf een toestel dat is verbonden met uw centrale en/of het als een geluidsbestand versturen als bijlage in een e-mail. De voicemail kan ook beluisterd worden via het User Panel.

belplanacties-voicemailbox.png

Voicemailbox aanmaken

Voordat u de voicemailbox-belplanactie aan een belregel wilt toevoegen, moet u eerst een voicemailbox aanmaken. Ga naar de pagina met belplannen, navigeer naar het tabblad 'Voicemailboxen' en klik op 'Toevoegen'.

image-20231228-132343.png

Geef de voicemail een naam, voer een mailbox-identificatienummer en pincode in. Deze nummers worden gebruikt om de voicemailbox te beluisteren vanaf een toestel dat is verbonden met uw centrale.

U kunt vervolgens aangeven hoelang de voicemail bewaard moet blijven op de centrale. Standaard is dit 7 dagen.

De volgende stap is het instellen van een welkomstbericht voor de voicemailbox als u een andere tekst wilt dan de 'Default greeting sound'.

De pieptoon wordt altijd afgespeeld nadat het welkomstbericht is afgespeeld.

Nadat een beller een bericht heeft ingesproken, kunnen ze met de '#' toets hun opname terugluisteren, opnieuw opnemen, opslaan of versturen. Als ze de '#' toets niet indrukken en de verbinding verbreken na het inspreken van hun bericht, wordt de voicemail automatisch opgeslagen en verstuurd.

Selecteer tot slot een gebruiker die rechten moet hebben voor de mailbox. Dit moet minimaal één gebruiker zijn. U kunt de gebruiker permissies geven om de voicemailbox te beheren, zodat de gebruiker de ingesproken voicemails kan beheren via het User Panel. Ook kunt u permissies geven om een e-mailnotificatie te versturen naar de gebruiker. Wanneer er een voicemail is ingesproken, ontvangt de gebruiker een e-mail. In de e-mail wordt het ingesproken bericht als mp3-bestand toegevoegd als bijlage.

Het email adres van een gebruiker is te wijzigen via het gebruikers paneel.

Hieronder een voorbeeld van een voicemailbox die gebruikt wordt wanneer de organisatie niet bereikbaar is.

image-20231229-135218.png

Voicemail beluisteren

Nadat er een voicemail door een beller is ingesproken kunt u op een aantal manieren de voicemailbox beluisteren.

Vanaf een toestel

Om de voicemail vanaf een toestel te beluisteren, heeft u het identificatienummer en de pincode nodig die zijn ingesteld bij het aanmaken van de voicemailbox.

Alleen toestellen van gebruikers die permissie hebben voor de betreffende voicemailbox kunnen deze beluisteren via hun toestellen.

Als het identificatienummer '1001' kan de gebruiker die permissie heeft bellen naar *961001 of #961001. Hierna moet de gebruiker de pincode van de voicemailbox invoeren waarna de berichten beluisterd kunnen worden.

De code is *96<nummer van voicemailbox> of #96<nummer van voicemailbox>.

Via email bericht

Als een gebruiker de toestemming heeft om een e-mailnotificatie te ontvangen wanneer er een voicemail is ingesproken, wordt het ingesproken bericht als bijlage via e-mail verzonden naar het e-mailadres van de gebruiker.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe zo'n bericht eruitziet:

image-20231229-141021.png

De afzender van de e-mail is altijd "no-reply@telador.nl".

Via het User Panel

Als een gebruiker permissies heeft voor de voicemailbox, kan deze gebruiker de voicemailberichten beluisteren via het User Panel. Raadpleeg hiervoor dit artikel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.