Skip to main content
Skip table of contents

Belplan-actie: Prefix

Met de prefix-actie kunt u een tekst voor het inkomende nummer op het toestel instellen. Hierdoor kunt u inkomende gesprekken op de juiste manier herkennen en beantwoorden.

belplanacties-prefix.png

Prefix toevoegen aan belplan

Om een prefix toe te voegen aan het belplan, sleept u de prefix-actie naar de gewenste positie in het belplan. Daarna kunt u de tekst van de prefix invullen. Deze tekst wordt zichtbaar bij inkomende oproepen op de toestellen.

belplanActiePrefixAdd (1).gif

Werking van een prefix

Op de onderstaande afbeelding wordt een inkomend gesprek getoond, waarbij zichtbaar is of er al dan niet een prefix is ingesteld in het belplan.

image-20240104-105348.png

Inkomende oproep op toestel zonder prefix.

image-20240104-105601.png

Inkomende oproep op toestel wanneer er een prefix met de tekst 'A' is ingesteld.

Tussen de prefix en het inkomende nummer wordt altijd een '_' geplaatst om de prefix en het inkomende gesprek van elkaar te onderscheiden.

Als het inkomende nummer in het telefoonboek van uw Yealink-toestel staat, zal de prefix niet zichtbaar zijn.

Laatste prefix

Alleen de laatste prefix waar de beller voorbij is gekomen, zal zichtbaar zijn. Als er eerder in het belplan een 'A'-prefix is ingesteld en verderop een 'B'-prefix, zal alleen de 'B'-prefix zichtbaar zijn op het toestel.

Onderstaand is een voorbeeld hiervan. Wanneer het hoofdnummer wordt gebeld, wordt er een 'A'-prefix ingesteld. Daarna wordt het gesprek doorgeschakeld naar de belregel 'Administratie', waar een 'B'-prefix is ingesteld. Als het gesprek binnenkomt op toestel 1003, zal dit toestel alleen de 'B'-prefix zien en niet de 'A'.

image-20240104-110629.png

Hoofdnummer belregel die doorschakelt naar de Administratie belregel

image-20240104-110727.png

Administratie belregel

Voorbeeld van gebruik

Met een prefix kunnen uw medewerkers inkomende gesprekken op de juiste manier herkennen en beantwoorden. Als u bijvoorbeeld een afdeling administratie en een afdeling sales heeft, en het gesprek komt binnen op de receptie, kan de receptie meteen zien voor welke afdeling er gebeld wordt. Ook kunnen prefixen erg handig zijn bij het instellen van een keuzemenu. Uw medewerkers kunnen aan de hand van de prefix zien welke keuze er in een keuzemenu is gemaakt.

Hieronder staan twee belregels met een extern nummer. Beide nummers komen uit op toestel 1003. Als het Sales-nummer wordt gebeld, krijgt toestel 1003 de 'Sales'-prefix te zien, waardoor de medewerker kan opnemen als de salesafdeling. Voor het andere nummer krijgt toestel 1003 de 'Adm'-prefix te zien, wat aangeeft dat het administratienummer is gebeld.

image-20240104-112122.png
image-20240104-112000.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.