Skip to main content
Skip table of contents

Belplan-actie: Emailadres

Met de Emailadres belactie kunt u een e-mail versturen naar elk gewenst e-mailadres met daarin informatie van de beller. Dit kan handig zijn als u een gemiste oproep wilt terugbellen.

belplanacties-emailadres.png

Emailadres toevoegen aan belregel

In het onderstaande voorbeeld wordt er een e-mail verstuurd naar administratie@demo.nl als Connie en Ferry de inkomende oproep niet hebben kunnen beantwoorden. Hierna wordt de inkomende oproep beƫindigd.

image-20231229-141959.png

Voorbeeld van verstuurde email

Hieronder ziet u een mail zoals die binnenkomt op het email adres wat u heeft ingesteld in de emailadres-belactie:

image-20231229-142315.png

De afzender van de e-mail is altijd "no-reply@telador.nl".

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.