Skip to main content
Skip table of contents

Belplan-actie: Voorwaarde

Met een voorwaarde-actie kunt u inkomende oproepen omleiden naar een alternatieve bestemming op basis van het nummer van de beller.

Een voorwaarde kan bijvoorbeeld worden gebruikt als een blokkade voor specifieke nummers. Als u geen gesprekken wilt ontvangen van één of meerdere specifieke nummers, kunt u hiervoor de voorwaarde instellen.

Daarnaast biedt een voorwaarde de mogelijkheid om specifieke nummers naar een andere belgroep, gebruiker of wachtrij te leiden dan de overige nummers. Hierdoor kunt u oproepen op een gepersonaliseerde en efficiënte manier routeren, afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

belplanacties-voorwaarde.png

Voorwaarde toevoegen aan belregel

Als een voorwaarde overeenkomt met het nummer van de beller, kunnen er één of meerdere acties worden ingesteld. In het onderstaande voorbeeld is een voorwaarde ingesteld: als het nummer overeenkomt met wat er in de voorwaarde is ingesteld, zal de beller de meldtekst "gesloten.mp3" horen, waarna het gesprek wordt beëindigd door de hang op belplan-actie. Als het nummer van de beller niet overeenkomt met de ingestelde voorwaarde, wordt deze beller doorgeschakeld naar de belgroep waarin de gebruiker Connie zich bevindt.

image-20231221-155832.png

Voorwaarde op basis van landcode

In het volgende voorbeeld wordt een voorwaarde ingesteld voor Duitse nummers die altijd beginnen met +49. Wanneer een Duits nummer belt, wordt deze doorgeschakeld naar de belregel “afdeling Duitsland”. Andere nummers worden doorverbonden naar de belregel “afdeling Nederland”. Dit illustreert de kracht van voorwaarde-actie, waarbij op basis het landcodepatroon, oproepen gericht kunnen worden naar de juiste bestemming. In de belregels afdeling Duitsland en Nederlands staat de verdere gespreksroutering ingesteld.

BelactieVoorwaardeAdd.gif

Op basis van specifieke nummers

In het volgende voorbeeld wordt een voorwaarde ingesteld waarbij de nummers 31348480044 en 31348408909 direct worden doorverbonden naar de sales belregel.

BelactieVoorwaardeAdd (1).gif

Anonieme nummers

Je kunt een anonieme beller blokkeren door in je voorwaarde "Is leeg" te kiezen en vervolgens een "Hang op" actie toe te voegen eronder. Op deze manier herkent het platform dat er een anoniem nummer belt en bekijkt het wat het moet doen. In dit geval zal de actie "Hang op" onder de voorwaarde ervoor zorgen dat het gesprek wordt beëindigd. Deze configuratie biedt een effectieve methode om ongewenste anonieme oproepen te blokkeren.

BelactieVoorwaardeAdd (2).gif

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.