Skip to main content
Skip table of contents

Belplan-actie: Hang op

Met de hang op bel-actie kunt u de beller ophangen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u de inkomende oproep wilt ophangen nadat er een gesloten meldtekst is afgespeeld.

belplanacties-hangop.png

Voorbeeld van gebruik

In de onderstaande belregel is een tijdsconditie ingesteld voor kantoortijden. Wanneer er tijdens kantoortijden wordt gebeld, wordt een belgroep gebeld met daarin Connie en Ferry. Als er buiten kantoortijden wordt gebeld, hoort de beller de 'gesloten' meldtekst.

image-20231228-130707.png

Het probleem met dit belplan is dat als Connie en Ferry niet opnemen, de volgende stap in de belregel wordt uitgevoerd, namelijk de 'gesloten' meldtekst. Dit gebeurt terwijl er wel binnen de kantoortijden is gebeld. Om te voorkomen dat de beller de 'gesloten' meldtekst te horen krijgt, kunnen we de beller laten ophangen met behulp van de hang-op actie, zoals hieronder is ingesteld."

image-20231228-130905.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.