Skip to main content
Skip table of contents

Short codes

Op de kwebbl centrale zijn er een aantal short codes beschikbaar die gebeld kunnen worden. Deze codes worden ook wel snelkeuzes genoemd. Hieronder staat een lijst deze codes.

Call Pick-up

Met een Call Pick-up haal je een gesprek dat bij een andere gebruiker overgaat naar je toe.

Code

Actie

*8

Neem een gesprek naar je toe dat bij een andere gebruiker overgaat.

*8[nummer]

Neem een gesprek naar je toe van een gebruiker met intern nummer [nummer] naar je toe.

**[nummer]

Neem een gesprek naar je toe van een groen met nummer [nummer] naar je toe. Zie hoofdstuk groepen in dit artikel voor meer informatie.

Omleiding

Zie omleiding.

Code

Actie

[belplan-nr]*[omleiding-nr]

Zet de omleiding aan of uit.

Wachtrijen

Zie wachtrijen. Deze codes hebben alleen effect op de gebruiker die belt naar de codes. Voor deze codes dient een gebruiker in één of meer wachtrijen te zijn toegevoegd.

Code

Actie

*100

Log hiermee in of uit de wachtrij(en) al naar gelang de vorige status.

*101

Log in op alle wachtrijen.

*102

Zet de status in alle wachtrijen op pauze.

*103

Log uit op alle wachtrijen.

Voicemail

Voor de persoonlijke voicemail zie gebruikers dit is een functionaliteit die aan moet staan voor bij de gebruiker. Voor de bedrijfsvoicemail zie voicemail.

Code

Actie

*96

Ga naar je persoonlijke voicemail om de berichten te beluisteren.

*96*[vmbox-nr]

Ga naar een bedrijfsvoicemailbox om de berichten te beluisteren.

1233[vmbox-nr]

Alias van *96*[vmbox-nr]

Anoniem bellen

Code

*32

Zet anoniem bellen voor alle gesprekken aan of uit.

*31*[nummer]

Je belt alleen het daarop volgende gesprek naar [nummer] anoniem uit.

*32*[nummer]

Zet anoniem bellen voor alle gesprekken vanaf nu aan of uit. De gebruiker hoort een aankondiging en gaat dan gelijk het [nummer] bellen.

Hotdesking

Meer informatie over hotdesking is hier te vinden.

Code

Actie

*35

Code voor het inloggen op een toestel met hotdesking.

Meerder mee te sturen nummers

Zie hier meer informatie over meerdere meet te sturen nummers.

Code

Actie

*4*[x]

Bel de shortcode en stel het juiste nummer in. De gebruiker hoort een bevestigingstoon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.