Skip to main content
Skip table of contents

Uitbellen met verschillende nummers

Het is mogelijk voor een gebruiker om met verschillende telefoonnummers naar buiten te bellen. Dit betreft het nummer dat de ontvangende partij ziet. Deze functionaliteit staat bekend als "Meerdere mee te sturen nummers".

Meerder mee te sturen nummers instellen

Als uw bedrijf over twee of meer telefoonnummers beschikt, kunt u als beheerder deze nummers koppelen aan een gebruiker op de gebruikerspagina. Bewerk op deze pagina een gebruiker en schakel onderaan de functionaliteit "Meerdere mee te sturen nummers" in. Kies vervolgens een eerste en een tweede nummer. Voer tevens het nummer in dat de gebruiker moet bellen om tussen de mee te sturen nummers te schakelen.

EnableOutgoingNumbers.gif

In het bovenstaande voorbeeld zijn er twee nummers ingesteld voor de gebruiker. Het eerste nummer is momenteel het actieve mee te sturen nummer (31850090344). Als de gebruiker wil uitbellen met het tweede nummer, kan hij/zij bellen naar *4*2, waardoor het mee te sturen nummer wordt gewijzigd naar het tweede nummer. Het mee te sturen nummer blijft op het tweede nummer ingesteld totdat de gebruiker het weer wijzigt naar het andere nummer met *4*1.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.