Skip to main content
Skip table of contents

Telefonie Troubleshooting

Wij streven altijd naar het leveren van stabiele diensten. Niettemin kunnen er zich soms problemen voordoen. Om de oorzaak van het probleem te achterhalen, kunt u enkele tests uitvoeren. Hieronder vindt u veelvoorkomende telefonieproblemen en suggesties voor tests en mogelijke oplossingen.

Mocht u ergens niet uitkomen kunt u gerust contact opnemen met onze supportdesk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.