Skip to main content
Skip table of contents

Qaller App: Doorschakeling

Voordat je een doorschakeling kunt activeren dien je in te loggen op de Qaller app. Ben je nog niet ingelogd op de Qaller app dan verwijzen we u door naar dit artikel.

Doorschakeling activeren

Als u geen beheerder bent, kunt u alleen uw eigen persoonlijke belplan doorschakelen. Als beheerder kunt u ook specifieke belplannen die zijn aangemaakt in het Company Panel doorschakelen. Druk hiervoor op "Mijn persoonlijke belplan".

U ziet nu een overzicht met verschillende belplannen waaruit u kunt kiezen. Selecteer het belplan dat u tijdelijk wilt doorschakelen.

Kies nu een optie waar u het geselecteerde belplan naar wilt doorschakelen.

Doorschakeling deactiveren

Als je de doorschakeling wilt deactiveren kun je drukken op "volg mijn originele belplan", waarna de originele route weer gevolgd zal worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.