Skip to main content
Skip table of contents

Company Panel: Instellingen

Op de instellingenpagina kunt u enkele algemene instellingen wijzigen. Daarnaast kunt u via deze pagina integraties instellen met andere partijen voor uw centrale.

Algemene Instellingen

Op de instellingenpagina ziet u eerst de algemene instellingen. In dit hoofdstuk worden de verschillende instellingen die hier zichtbaar zijn besproken.

image-20240125-121605.png

De CDR (Call Detail Record) is een instelling waarmee u kunt aangeven hoelang de gespreksrapportage wordt bewaard. Standaard is dit 365 dagen.

image-20240125-121757.png

Dit is de standaard taal die wordt ingesteld bij nieuwe gebruikers. Deze instelling heeft effect op de taal in de verschillende interfaces van de centrale zoals het User Panel, Company Panel, Qaller app en Vamos App. De taal wordt met deze instelling niet aangepast bij bestaande gebruikers.

Gespreksopname

Met de functie voor gespreksopname kunt u gesprekken opnemen. U kunt gespreksopname instellen voor specifieke gebruikers, en beheerders hebben de mogelijkheid om de opgenomen gesprekken terug te luisteren via de rapportenpagina.

Je bent niet verplicht om te melden dat je gesprekken opneemt. Als je meer transparantie wilt bieden aan je bellers, kun je voorafgaand aan het gesprek een melding afspelen met een tekst als: "Dit gesprek kan worden opgenomen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren."

Het is niet strafbaar om je eigen (zakelijke) gesprekken op te nemen, zelfs als je de andere partij hier niet van op de hoogte brengt. De wet verbiedt het stiekem maken van opnames van gesprekken alleen als je zelf geen deelnemer bent aan het gesprek (art. 139a Strafrecht). Als je deelnemer bent, overtreed je deze wet niet. Een dergelijke "stiekeme" opname mag bovendien als bewijs worden gebruikt. Het publiceren van zo'n opname is echter niet toegestaan.

image-20240125-124257.png

Stel in hoelang u de gespreksopnamen wilt bewaren. Als deze instelling op 0 dagen staat, worden er geen opnames bewaard.

Er zijn kosten verbonden aan de duur van de opslag van de opnames.

image-20240125-124343.png

De code waarmee een gespreksopname tijdens een gesprek kan worden gestart, is *1. Wanneer een gebruiker in gesprek is, kan hij/zij *1 intoetsen om de gespreksopname te activeren.

image-20240125-124607.png

Selecteer de gebruikers waarvoor u de gespreksopname wilt inschakelen. Als het ronde icoon rood is, betekent dit dat alle gesprekken automatisch worden opgenomen. Wanneer het grijs is, moet gespreksopname handmatig worden gestart met de code (standaard *1).

In het linker voorbeeld ziet u dat gespreksopname voor Connie May altijd is ingeschakeld en dat Ferry Brak gespreksopname kan starten met de code.

Er zijn kosten verbonden aan het aantal gebruikers dat gespreksopname heeft ingeschakeld.

Extended calls

Met deze functie kunt u andere Kwebbl-centrales koppelen aan uw centrale. Hierdoor kunt u binnen het Kwebbl-platform bellen met andere bedrijven die ook een Kwebbl-centrale hebben. Dit kan kosten besparen doordat u de belkosten voor het bellen naar het andere bedrijf niet hoeft te betalen.

image-20240125-133127.png

Selecteer het bedrijf waarmee u wilt koppelen.

image-20240125-133148.png

Stel de prefix in die het gekoppelde bedrijf moet gebruiken vóór het interne nummer van uw centrale.

image-20240125-133207.png

Stel de prefix in die uw bedrijf moet gebruiken vóór het interne nummer van het gekoppelde bedrijf.

Wachtmuziek

U kunt geluidsbestanden uploaden voor het afspelen wanneer de beller in de wacht wordt gezet of in een wachtrij staat.

Wanneer er geen wachtmuziekbestand is geüpload, zal de wachtende beller om de zoveel tijd een 'beep beep'-toon horen om aan te geven dat de lijn nog actief is. De meeste mensen vinden deze toon het minst irritant tijdens het wachten.

Op het gebied van wachtmuziek heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat je deze kosteloos mag gebruiken. Je hoeft geen rechten af te dragen aan BUMA/STEMRA wanneer je de muziek afspeelt voor een beperkt aantal luisteraars en met het afspelen van de wachtmuziek geen commercieel doel nastreeft.

Wachtmuziek downloaden

U kunt de onderstaande bestanden downloaden en gebruiken voor uw telefooncentrale, of u kunt andere wachtmuziek van internet downloaden.

Arbour - Elusive.mp3

MrKid - Dance With Me.mp3

Integraties

Bovenaan de instellingenpagina ziet u het tabblad ‘Integraties’ staan. Wanneer u dit tabblad aanklikt, ziet u verschillende softwarepakketten die u kunt koppelen aan uw centrale. Veel van de integraties bieden de optie om het telefoonboek in het softwarepakket te koppelen aan de centrale. Klik op installeren en volg de stappen die worden getoond.

Custom API

U kunt ook een Custom API aanmaken. Dit zorgt ervoor dat een ander softwarepakket acties kan uitvoeren en uitlezen op uw centrale. De Custom API wordt bijvoorbeeld gebruikt door het Bubble-programma. Met Bubble kunt u Click2Dial uitvoeren of nummerherkenning instellen op basis van klanten in uw CRM-pakket.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.