Skip to main content
Skip table of contents

Remote Support

Met deze dienst krijgt u toegang tot supportdesk van Accensys. Hierbij betaald u een vast bedrag per maand per waarvoor u remote ondersteuning krijgt van Accensys.

Definities

Voorafgaand aan de uitvoering van de dienst remote support zal een medewerker van Accensys de componenten binnen uw ICT infrastructuur inventariseren en optekenen in een configuratie management database (CMDB). De medewerkers van Accensys weten hiermee welke componenten binnen uw netwerk aanwezig zijn en kunnen u bij storingen hiermee beter van dienst zijn.

Inhoud

Deze dienst is van toepassing op vragen rond problemen met alle componenten binnen de CMDB die remote opgelost kunnen worden. Gebruikersbeheer, het aan- en afmelden van gebruikers, valt binnen deze dienst. Ook het toekennen van rechten van gebruikers valt binnen deze dienst.

Indien het voor support niet mogelijk is om op afstand de problemen op te lossen zal men over kunnen schakelen naar support op locatie.

Dienstverlening

De ondersteuning door Accensys is beschikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 17:30. Het is mogelijk om een aanvullend contract voor verlengde “openingstijden” af te sluiten.

Het oplossen van problemen met zaken die binnen dit contract vallen zijn opgenomen in de prijs hiervan. Uiteraard helpen wij u ook met zaken die hier niet onder vallen. De daaraan besteedde uren worden aan u in rekening gebracht.

Facturering

De maandelijkse kosten voor deze dienst worden maandelijks achteraf gefactureerd. De kosten van deze dienst is gerelateerd aan het aantal medewerkers en uw omgeving.

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de Remote Support dienst geldt een contractduur van minimaal één jaar. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.

Uitbreidingen

Remote monitoring en management

Wanneer u ook de dienst Accensys Remote Monitoring en Management afneemt monitoren wij op afstand proactief alle systemen. Wanneer er problemen (dreigen) te ontstaan schakelen wij meteen onze engineers in (proactief) en wachten we niet tot u bij ons een probleem meld.

Extended opening hours

Voor mensen die ook buiten kantoortijd willen kunnen bellen. Zie Extended opening hours

On-site support

Wanneer u hier behoefte aan heeft kunnen we afspraken met u maken voor beheer bij u op locatie. Deze afspraak baseren we dan op een aantal uren per maand. We maken daarbij dan de afspraak hoe vaak en hoe lang er een engineer bij u op locatie is om daar beheer te doen en ondersteuning te bieden. Zie On-site beheer

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.