Skip to main content
Skip table of contents

Accensys Remote Monitoring en Management

Met het afnemen van deze dienst stelt u Accensys in staat om remote uw systemen te monitoren en beheren. Ook kan hiermee eenvoudig ondersteuning op afstand worden gegeven.

RMM en RMM Plus

Bij alleen RMM betaalt de klant voor monitoring en alle handelingen op basis van regie.

Bij alleen RMM PLUS betaalt de klant voor monitoring en alle handelingen zijn inbegrepen.

Definities

Remote monitoring en management houdt in dat wij controleren of uw systemen goed functioneren en up-to-date zijn. Middels deze dienst zijn wij in staat om bijvoorbeeld bij kritische security patches deze geforceerd op alle machines uit te rollen. Ook is geïntegreerde ransomware detectie aanwezig.

Inhoud

Wanneer u deze dienst afneemt bij Accensys monitoren wij al uw systemen. We installeren een client die continue rapporteert over de status van uw systeem. Denk hierbij aan onder meer de volgende rapportages:

 • Is uw besturingssysteem up-to-date of dienen er nog updates of patches te worden geïnstalleerd

 • Is uw virusscanner up-to-date

 • Welke software is geinstalleerd? Is dit de juiste versie?

 • Draait het systeem naar behoren? Of zijn er problemen die (nog) niet zichtbaar zijn voor de gebruiker

 • Hoe zit het met de belasting van het systeem?

 • Hoe staat het met de garantie op uw systeem?

 • Ransomware detectie

Daarnaast kunnen wij op afstand werkzaamheden voor u uitvoeren:

 • Meekijken en ondersteunen van de gebruiker op afstand

 • Afdwingen dat bepaalde software wordt geüpdate

 • Afdwingen dat er bepaalde updates voor besturingssysteem op u computers worden geïnstalleerd

Ook kunnen we hiermee bij grote beveiligingsincidenten (denk aan Log4J, wat afgelopen jaar uitgebreid in het nieuws was) snel zien of een systeem hier last van heeft. We kunnen dan snel actie ondernemen zonder met de hand alle systemen te moeten controleren.

Dienstverlening

Wanneer u bij ons de dienst Remote monitoring en management afneemt, verzorgen wij de volgende zaken voor u:

 • Continue controle van uw systemen

 • Preventief afdwingen van updates wanneer deze kritieke beveiligingsissues oplossen

 • Aansturen van onze engineers wanneer een systeem niet naar behoren functioneert.

Wanneer wij constateren dat er een probleem is met een systeem, zorgen wij ervoor dat hiervoor een ticket word aangemaakt. De tijd die wij hieraan besteden brengen we bij u in rekening. Wanneer u een service level agreement (SLA) afneemt bij Accensys vallen deze kosten onder contract.

Facturering

De facturering van deze dienst vindt maandelijks achteraf plaats.

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor deze dienst is hierin een minimale contractduur opgenomen van een jaar. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. Wanneer uw systeem in een maand is opgenomen in de remote monitoring en management brengen wij u voor die maand kosten in rekening.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.