Skip to main content
Skip table of contents

Extended opening hours

Deze dienst is een aanvulling op de dienst Remote Support. Waar de dienst remote support zich beperkt tot werkdagen tussen 08:00 en 17:30, krijgt u met het afnemen van deze dienst de mogelijk om 7 dagen per week tussen 06:00 en 22:00 een incident telefonisch te melden.

Definities

Inhoud

Met het afnemen van deze dienst krijgt u de mogelijkheid om 7 dagen per week tussen 06:00 en 22:00 te bellen met onze supportdesk. Buiten kantoortijden nemen wij alle storingen die uw bedrijfsproces belemmeren in behandeling.

Dienstverlening

Wanneer wij bevestigen dat het een storing is die niet kan wachten omdat uw bedrijfsprocessen belemmerd worden, zorgen wij dat er een engineer van ons aan de slag gaat met uw probleem.

Facturering

U betaalt een vast bedrag per maand voor de mogelijkheid om buiten kantoortijden te kunnen bellen. Wanneer u daadwerkelijk belt, brengen wij de gewerkte uren in rekening tegen het normale uurtarief voor support werkzaamheden

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de dienst Extended Opening Hours, geldt hiervoor een minimale contractduur van één jaar. Na het aflopen van de één jaar contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.