Skip to main content
Skip table of contents

On-site beheer

Wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning van ICT expertise op locatie, maakt u gebruik van de dienst on-site beheer. U kunt deze dienst alleen afnemen als een aanvulling op de dienst Remote Support.

Definities

Bij het afsluiten van een contract voor deze dienst maken wij met u een afspraak over de behoefte voor het aantal uur per periode dat er bij u een engineer aanwezig is op locatie. Ook maken we een afspraak over de wijze waarop we dit invullen.

Inhoud

Onder deze dienst vallen alle werkzaamheden die onze engineers uitvoeren wanneer ze bij u op locatie zijn. Het aantal uren dat de engineer volgens contract maakt wordt periodiek geƫvalueerd.
Mocht een afspraak onverhoopt een keer niet door kunnen gaan dan proberen wij deze zo snel mogelijk opnieuw in te plannen.
Wanneer u deze afspraak afzegt als de engineer al onderweg is of omdat u er een keer geen behoefte aan heeft beschouwen wij de uren als gemaakt. Waar mogelijk gaan we hier coulant mee om.

Facturering

De maandelijkse kosten voor deze dienst worden maandelijks achteraf gefactureerd.

Contractduur en opzegging

Voor de dienst On-site support is hierin geen minimale contractduur opgenomen en is maandelijks opzegbaar. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.