Skip to main content
Skip table of contents

Backup Dienstbeschrijvingen en Voorwaarden

Op deze pagina vindt u een algemene beschrijving die op al onze back-up diensten van toepassing is.

Specifieke beschrijvingen

Hieronder ziet u een lijst van onze back-up diensten met op de pagina’s de beschrijving en voorwaarden van die specifieke dienst.

Definities

Bij het maken van een back-up zorgt Accensys ervoor dat er een kopie van alle “bestanden” wordt veiliggesteld. Hiervoor worden met u afspraken gemaakt over wat er wel en niet wordt meegenomen in de back-up.

Volledige of gedeeltelijke back-up

Het advies van Accensys is gebruik te maken van een volledige back-up van alle bestanden.

Wanneer u er voor kiest om niet alles mee te nemen in de back-up maken we met u afspraken over wat we wel of niet meenemen in de back-up.

Eventuele wijzigingen voor de back-up van extra data/bestanden kunnen via een wijzigingsverzoek bij onze supportdesk worden aangevraagd.

Na een wijziging krijgt u een nieuw overzicht van wat er wordt meegenomen in de back-up.

Back-up controle

Wanneer u bij Accensys back-up diensten afneemt is hierbij automatisch een controle op het slagen van de back-up opgenomen. Alle werkdagen worden de back-up jobs op goede werking gecontroleerd.

Wanneer is een back-up gelukt?
Wij beschouwen een back-up als geslaagd wanneer de software meldt dat deze is geslaagd. Hierbij kan het voorkomen dat er bestanden niet zijn meegenomen omdat deze op het moment van de back-up “gelocked” zijn en dus niet gelezen konden worden. Wanneer er bestanden zijn die niet gelezen kunnen worden omdat de rechten zo dicht gezet zijn dat de software deze niet kan lezen, of als bestanden door gebruikers bezet worden gehouden, dan beschouwen we de back-up als geslaagd.

Wat als de back-up mislukt?

Als een back-up om wat voor reden dan ook niet lukt , maken wij een ticket aan om dit op te lossen. Uw contactpersoon krijgt (net als bij alle tickets die worden aangemaakt) per email een melding dat er een ticket is aangemaakt. In eerste instantie proberen wij om de back-up opnieuw uit te voeren. Is dit onvoldoende dan nemen we ook rechtstreeks contact met uw contactpersoon op zodat deze hiervan op de hoogte is.

Bestanden terughalen

Wanneer u wilt dat wij een bestand terugzetten uit een back-up dan dient u hiertoe een verzoek bij onze supportdesk neer te leggen. Ons streven is uiteraard om dit zo snel mogelijk uit te voeren. Normaal gesproken mag u er vanuit gaan dat we deze werkzaamheden binnen een werkdag kunnen uitvoeren.

De tijd die we besteden aan het terugzetten van bestanden brengen we altijd in rekening tegen het geldende uurtarief voor support werkzaamheden.

Wanneer u bestanden terug wilt zetten dient u er voor te zorgen dat er voldoende ruimte beschikbaar is om deze terug te zetten. Voor de meeste bestanden zal dit geen probleem zijn, maar wanneer u een bestand naast het bestaande bestand terug wilt laten zetten en het betreft grote bestanden kan het nodig zijn om extra schijfruimte te reserveren.

Retentie en snapshots

Wanneer we binnen een back-up spreken over een retentie van 90 dagen, houdt dit in dat alle back-ups over die periode van 90 dagen kunnen terughalen.

Wanneer wij snapshots maken bewaren we bijvoorbeeld op de eerste van de maand een volledige kopie. Heeft u 6 maanden geleden een bestand gemaakt wat u 5 maanden geleden heeft verwijderd (en de met u afgesproken retentie is minder dan 6 maanden) dan kunnen wij dit bestand terughalen als er tussen het aanmaken en verwijderen van het bestand een snapshot is gemaakt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.