Skip to main content
Skip table of contents

Server backup

Wanneer u bij Accensys een VPS afneemt, kan als aanvulling de dienst https://accensys.atlassian.net/wiki/pages/resumedraft.action?draftId=101154827 worden afgenomen als aanvulling op de “Crash Recovery Backup”. Ook kan deze dienst worden afgenomen voor servers bij u op locatie.

Definities

Binnen deze dienst valt het maken van een volledige (of gedeeltelijke) backup van uw server(s).

Hierbij is het doel; Het kunnen terughalen van bestanden en instellingen over een langere periode.


Algemene definities vindt u in het volgende document algemene beschrijving van backup diensten. De beschrijving in dit document is een uitbreiding en nadere specificatie gericht op de server backup.

De retentie is de bewaartermijn van een backup. Is de retentie 20 dagen dan zal de backup na 20 dagen worden overschreven door de nieuw gemaakte backup.

Een restore is het terugzetten van een gehele of gedeeltelijke backup.

Inhoud

Wanneer u deze dienst afneemt bij Accensys maken wij met u afspraken omtrent de servers waarvan een backup van gemaakt moet worden. Standaard wordt deze dienst ingeregeld om een backup te maken van de gehele server (configuratie + data).

Het kan zijn dat u er de voorkeur aan geeft om niet van de gehele server een backup te maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het een database server betreft waarbij u al op een andere manier periodieke backups maakt van de databases. De schijf waar de databases op staan kunnen we dan eventueel uitsluiten.

Wanneer u er voor kiest om niet de gehele server mee te nemen in de backup wordt hiervoor een aparte overeenkomst opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat er wél wordt meegenomen in de backup.

Retentie

In de dienst wordt standaard uitgegaan van een retentie van 90 dagen. Wanneer u de voorkeur geeft aan een afwijkende periode voor de retentie wordt dit expliciet beschreven in de overeenkomst.

Locatie

Alle data van de back-up blijft 100% binnen de EU en gaat naar het data centrum in Frankfurt (Germany).

Opslagruimte

Bij het afnemen van deze dienst heeft u recht op 250GB aan opslagruimte per server. Daarboven brengen wij per GB aanvullende kosten in rekening. Indien u meerdere servers in de backup heeft worden de extra GB’s pas berekend indien de totale backup capaciteit van deze servers bij elkaar wordt overschreden.

Dienstverlening

Wanneer u bij ons de dienst Server backup afneemt verzorgen wij de volgende zaken voor u:

  • Dagelijkse backup van uw omgeving conform de gemaakte afspraken. De backup vindt één keer per dag plaats. Deze backup maken wij gedurende de avond/nacht.

  • Controle op het slagen van de backup (elke werkdag)

  • Oplossen van problemen met de backup

  • Accensys voert 4 keer per jaar een restore test uit op een random server backup uit alle servers waarvan wij voor klanten een backup maken. Mocht u er behoefte aan hebben dat we dat voor uw server(s) periodiek doen dan zijn hier aanvullende kosten aan verbonden.

  • Een restore van de gehele server omdat deze niet meer werkt als gevolg van een storing.

Daarnaast zijn er nog werkzaamheden waarvoor wij u de tijd die wij hieraan besteden zullen doorberekenen tegen het gangbare tarief voor support werkzaamheden.

(Wanneer u een service level agreement (SLA) afneemt bij Accensys vallen deze kosten onder contract)

  • Een restore opdracht op uw verzoek omdat de server niet meer goed functioneert als gevolg van een wijziging op de server welke niet door Accensys is uitgevoerd.

  • Aanpassingen aan de inrichting van de backup.

Facturering

De facturering van deze dienst vindt maandelijks achteraf plaats.

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de Server Backup dienst is hierin een minimale contractduur van een jaar opgenomen. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.

Wanneer u de dienst opzegt worden ook alle backups van deze servers door ons verwijderd.

Maandrapportage

In de maandrapportage die u elke maand van ons ontvangt, staat genoteerd hoeveel en welke machines er mee worden genomen in de backup. Wij verzoeken u om regelmatig te controleren of dit overeenkomt met uw verwachtingen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.