Skip to main content
Skip table of contents

Shared SQL Database backup

Dit document geeft een beschrijving van “Shared SQL Database backup”. Deze is van toepassing wanneer u gebruik maakt van een database op een gedeelde SQL Server.

U kunt het gebruik van SQL Server op meerdere manieren afnemen bij Accensys. De meest voorkomende variant is de Shared SQL Server. In dit geval zorgt Accensys ervoor dat uw database beschikbaar is op gedeelde infrastructuur. Shared is de goedkoopste optie. Daarnaast bestaan er de volgende opties:

 • Dedicated SQL Server (Managed)
  Het betreft hier een door Accensys slechts voor u beschikbaar gestelde en beheerde omgeving van SQL Server. U heeft hierbij geen toegang tot beheer functionaliteit van de SQL Server

 • Dedicated SQL Server (Private)
  Wanneer u over een eigen virtuele server beschikt kan daarop ook SQL Server geïnstalleerd zijn. In dit geval heeft u zelf beheerderstoegang en bent u verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en backup van deze SQL Server.

Definities

Onder “Shared SQL Database backup” valt het veiligstellen van uw database. Hiermee maken we volledige backups (wekelijks) en periodieke backups van de wijzigingen (transactielog). Het is hiermee mogelijk om een “point-in-time” restore te doen. Binnen de retentie periode zijn wij in staat om op de milliseconde nauwkeurig de database terug te halen.
Op deze dienst zijn uiteraard de voorwaarden zoals beschreven in het document algemene beschrijving van backup diensten van toepassing.

Transactielog

Elke SQL server database heeft een transactie logboek die elke wijziging in de database bijhoudt. Op basis van een complete backup en de transactielogs is het mogelijk om de database te herstellen naar elk tijdstip tussen de volledige backup en de laatste transactielog backup. In het kader van de backup moet dit gezien worden als een “backup van de wijzigingen” na de laatste volledige backup.

Retentie

Accensys zorgt er voor dat wij altijd minimaal voor 7 dagen een volledige point in time restore kunnen uitvoeren.

Wanneer er aan uw kant een behoefte bestaat aan een langere retentie kan hiervoor een aanvullende dienst worden afgenomen.

Inhoud

Deze dienst is standaard van toepassing wanneer u bij Accensys een database laat hosten op de Shared SQL Server omgeving. Accensys zorgt er hiermee voor dat uw databases, bij verlies van data, te herstellen zijn. Ook is het mogelijk om, wanneer er per ongeluk data wordt verwijderd uit de database, deze terug te halen (binnen de retentie periode uiteraard, zie onder het kopje retentie).

Dienstverlening

Wanneer u bij ons de dienst Shared SQL Database backup afneemt, voeren wij de volgende werkzaamheden voor u uit;

 • Volledige backup van uw database. De volledige backup wordt één keer in de week in de avond/nacht gemaakt.

 • Transactielog backup van uw database. Elk uur maken wij een backup van de wijzigingen die sinds de vorige backup hebben plaatsgevonden.

 • Controle op het slagen van de backup. (elke werkdag)

 • Oplossen van problemen met de backup.

 • Accensys voert 4 keer per jaar een restore test uit op een willekeurige database. Mocht u er behoefte aan hebben dat we dat voor uw database(s) periodiek doen dan brengt dit aanvullende kosten met zich mee.

 • Terugzetten van de backup van de database omdat deze niet meer werkt als gevolg van een storing in het datacentrum van Accensys.

Daarnaast zijn er nog werkzaamheden waarvoor wij u de tijd die wij hieraan besteden zullen doorberekenen tegen het gangbare tarief voor support werkzaamheden.

 • Terugzetten van de backup op uw verzoek.
  Wanneer u er voor kiest om deze backup als een kopie terug te laten zetten kan het zijn dat wij ook kosten voor de benodigde schijfruimte hiervoor in rekening zullen brengen.

 • Aanpassingen aan de inrichting van de backup.

 • Aanvullende restore testen op uw verzoek. Accensys voert geen restore testen uit voor een specifieke databases. Mocht u er behoefte aan hebben dat we dat voor uw virtuele server(s) periodiek doen dan zijn dit aanvullende kosten.

Facturering, contractduur en opzegging

Er zijn meerdere diensten waarbij de Shared SQL Database backup is inbegrepen. Deze vindt u uiteraard op uw factuur. Wanneer er aanvullende werkzaamheden gefactureerd dienen te worden brengen wij deze maandelijks achteraf in rekening

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.