Skip to main content
Skip table of contents

Crash recovery backup

De dienst Hosted Server van Accensys voorziet in de hosting van een server die per relatie is ingericht, de virtuele privé server (VPS).

Dit document geeft een beschrijving van de “Crash Recovery Backup”. Deze is van toepassing wanneer u een VPS afneemt bij Accensys.

Definities

Binnen de dienst Hosted server valt de “Crash recovery backup”, het veiligstellen van een kopie van de gehele VPS. Doel van deze backup is het kunnen herstellen van de server wanneer deze niet meer werkt.
Algemene definities en bepaling rond backup vindt u in het volgende document: algemene beschrijving van backup diensten. De beschrijving in dit document is een uitbreiding en nadere specificatie gericht op de crash recovery backup.

De retentie is de bewaartermijn van een backup. Is de retentie 2 dagen dan zal de backup na 2 dagen worden overschreven door de nieuw gemaakte backup.

Een restore is het terugzetten van een gehele of gedeeltelijke backup.

Inhoud

Deze dienst is standaard van toepassing wanneer u bij Accensys een Virtuele server afneemt. Accensys zorgt er hiermee voor dat bij problemen een kopie van uw server beschikbaar is waarmee Accensys deze kan herstellen. De retentie van crash recovery backup is 2 dagen.

Het gaat hierbij om een backup van de server en de inrichting daarvan op basis van de laatst gemaakt backup. Vanwege de beperkte retentie van deze backup is deze dienst is niet geschikt om data veilig te stellen over een langere periode. Voor data backup zijn andere backup diensten van toepassing is.

Wanneer er aan uw kant een behoefte bestaat gegevens op de server veilig te stellen kan hiervoor een aanvullende dienst worden afgenomen.

Retentie

De retentie van deze backup is minimaal. Standaard bewaren wij de backup van de laatste 2 dagen.

Dienstverlening

Wanneer u bij ons de dienst Crash recovery backup afneemt (standaard op een VPS) verzorgen wij de volgende zaken voor u ;

  • Dagelijkse backup van uw omgeving conform de gemaakte afspraken. De backup vind 1 keer per dag plaats. Deze backup maken wij gedurende de avond/nacht.

  • Controle op het slagen van de backup (elke werkdag)

  • Oplossen van problemen met de backup

  • Accensys voert 4 keer per jaar een restore test uit op een random virtuele machines uit het complete virtuele server park. Mocht u er behoefte aan hebben dat we dat voor uw virtuele server(s) periodiek doen dan zijn dit aanvullende kosten.

  • Terugzetten van de backup van de virtuele server omdat deze niet meer werkt als gevolg van een storing in het datacentrum van Accensys.

Daarnaast zijn er nog werkzaamheden waarvoor wij u de tijd die wij hieraan besteden zullen doorberekenen tegen het gangbare tarief voor support werkzaamheden. Wanneer u een service level agreement (SLA) afneemt bij Accensys vallen deze kosten onder contract.

  • Terugzetten van de backup op uw verzoek omdat de server niet meer goed functioneert als gevolg van een wijziging op de server welke niet door Accensys is uitgevoerd.

  • Aanpassingen aan de inrichting van de backup.

  • Aanvullende restore testen op uw verzoek. Accensys voert geen restore testen uit voor een specifieke virtuele servers. Mocht u er behoefte aan hebben dat we dat voor uw virtuele server(s) periodiek doen dan zijn dit aanvullende kosten.

Facturering

Wij sturen u maandelijks een factuur voor uw virtuele servers. Hierbij is de crash recovery backup inbegrepen. Overige werkzaamheden worden maandelijks achteraf aan u doorbelast.

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de hosting van een virtuele server is hierin een minimale contractduur opgenomen. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.