Skip to main content
Skip table of contents

ASP Desktop (basis)

Met de dienst ASP desktop wordt de door Accensys beheerde Internet omgeving bedoelt waarop u een virtuele desktop beschikbaar gesteld krijgt. Onderdeel hiervan zijn een aantal basale applicaties, een gebruikersaccount en de benodigde licenties.

Definities

ASP Desktop

ASP staat voor Application Service Provider, het beschikbaar stellen van applicatie op een beveiligde- en gepersonaliseerde omgeving op het Internet, de remote desktop. Accensys is de provider die zorgt voor een Remote desktop welke u kunt benaderen met een speciaal hiervoor uitgegeven gebruikersaccount.

Gebruikersaccount

U krijgt een gebruikersaccount om in te loggen op deze desktop. Dit account is alleen te gebruiken binnen deze omgeving. Per gebruikersaccount heeft u standaard 10GB dataopslag beschikbaar.

Licenties

Voor de gebruiker en het gebruik van de desktop dienen bij Microsoft licenties te worden aangeschaft. Tenzij anders vermeld zijn de benodigde licenties inbegrepen in het bedrag per maand.

Inhoud

Het betreft hier een “lege desktop” met daarop de volgende standaard onderdelen:

 • Diverse browsers (Chrome, Firefox, Edge);
  Afhankelijk van uw wensen kunnen wij één of meerdere van deze browsers beschikbaar maken.

 • PDF reader (Foxit PdfReader);

 • Windows photo viewer;

 • Paint;

 • Notepad;

 • Knipprogramma;

 • Calculator;

 • Irfanview;

 • Windows verkenner.

Ook krijgt u toegang tot een drietal netwerkschijven (standaard inclusief 10GB per gebruiker):

 • Persoonlijke schijf

 • Data schijf van uw bedrijf (toegang tot mappen en bestanden afhankelijk van uw rechten)

 • Applicatie schijf van uw bedrijf

Dienstverlening

Wanneer er problemen zijn met het gebruik van de ASP Desktop kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze helpdesk. Alle storingen en problemen die te maken hebben met de ASP Desktop vallen binnen de kosten van deze dienst, met uitzondering van:

 • Problemen veroorzaakt door problemen met uw internettoegang

 • Problemen rond printers

 • Problemen met niet door Accensys geïnstalleerde applicaties

Daarnaast zorgt Accensys voor een backup van de gegevens op de gekoppelde schijven. Er wordt dagelijks een backup gemaakt met een retentie (bewaartijd) van 180 dagen.

Het aanmaken en verwijderen van gebruikers valt onder deze dienst. Eventuele extra werkzaamheden voor het veiligstellen en exporteren van gegevens bij het verwijderen van een gebruiker brengen wij bij u in rekening

Facturering

De maandelijkse kosten voor deze dienst worden maandelijks achteraf gefactureerd. De prijs van deze dienst is gerelateerd aan het aantal gebruikers en de totale hoeveelheid aan gegevensopslag.

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de Remote Support dienst is hierin een minimale contractduur van een jaar opgenomen. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.

Uitbreidingen

Office op ASP Desktop

Deze functionaliteit is standaard beschikbaar, afhankelijk van uw situatie kunnen hiervoor aanvullende kosten in rekening worden gebracht. zie Office op ASP Desktop

Aanvullende applicaties

Uiteraard kunnen we extra applicaties installeren op de ASP Desktop, zolang deze ondersteuning bieden voor een installatie op een gedeelde omgeving. Mocht dat niet kunnen dan kunnen we hiervoor een aparte omgeving voor u inrichten.

Aanvullende applicaties zijn er in 2 varianten:

Koppelingen vanaf de ASP desktop naar software die bij andere software providers worden gehost, worden gratis op de desktop aangeboden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.