Skip to main content
Skip table of contents

Aanvullende "Niet standaard" applicaties op ASP Desktop

Dit is een dienst in aanvulling op ASP Desktop (basis). Het betreft hier applicaties welke Accensys voor u kan installeren en beheren, maar waarbij we uw medewerking nodig hebben om updates en support van de leverancier te verkrijgen

Definities

ASP Desktop
Een Remote desktop die u kunt benaderen met een speciaal hiervoor uitgegeven gebruikersaccount.

Niet standaard applicatie

Het betreft hier een applicatie welke geschikt is voor installatie op de ASP desktop en waar u verantwoordelijk bent voor het leveren van de installatie en updatebestanden. Wij kunnen deze applicatie niet beheren en up-to-date houden zonder uw medewerking.

Inhoud

De dienst betreft het installeren en updaten van applicaties die die geschikt zijn voor hosting op een Internet omgeving. Het betreft hier installaties die we specifiek voor u dienen uit te voeren.

Dienstverlening

Binnen deze dienst vallen de volgende werkzaamheden:

  • Installatie en beschikbaar stellen van deze applicatie aan de gebruikers.

  • Installeren van updates en patches.

  • Ondersteuning van de gebruikers (niet applicatie inhoudelijk) bij het gebruik van de applicatie.

Facturering

De maandelijkse kosten voor deze dienst worden, per applicatie, maandelijks achteraf gefactureerd. De prijs van deze dienst bestaat uit een basis bedrag ongeacht het aantal gebruikers. Daarnaast rekenen wij vanaf 5 gebruikers een extra bedrag per gebruiker

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de dienst Aanvullende “Niet” Standaard Applicaties geldt een minimale contractduur van één jaar. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.