Skip to main content
Skip table of contents

Aanvullende "standaard" applicaties op ASP desktop

Dit is een dienst in aanvulling op ASP Desktop (basis). Het betreft hier applicaties welke Accensys, op uw verzoek, kan installeren en beheren.

Definities

ASP Desktop
Een Remote desktop welke u kunt benaderen met een speciaal hiervoor uitgegeven gebruikersaccount.

Standaard applicatie

Het betreft hier een applicatie die geschikt is voor installatie op de ASP desktop en waar Accensys in staat is om deze te installeren en onderhouden.

Inhoud

De dienst betreft het installeren en onderhouden van applicaties die geschikt zijn voor hosting op een Internet omgeving. Denk bijvoorbeeld aan aanvullende PDF tools, Microsoft Access.

Het gaat om applicaties die Accensys u zonder uw tussenkomst kan leveren.

Dienstverlening

Binnen deze dienst vallen de volgende werkzaamheden:

  • Installatie en beschikbaar stellen van deze applicatie aan de gebruikers.

  • Installeren van updates en patches.

  • Ondersteuning van de gebruikers (niet applicatie inhoudelijk) bij het gebruik van de applicatie.

Facturering

De maandelijkse kosten voor deze dienst worden, per applicatie, maandelijks achteraf gefactureerd. De prijs van deze dienst is gerelateerd aan het aantal gebruikers en onder meer afhankelijk van de prijs van de licentie voor deze applicatie

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de dienst Aanvullende Standaard Applicaties geldt een minimale contractduur van één jaar. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.