Skip to main content
Skip table of contents

Adviesbox

Het betreft hier het beschikbaar stellen van de applicatie op de ASP Desktop. Feitelijk gaat het hier om een Aanvullende "standaard" applicaties op ASP desktop.

Deze dienst leveren wij in samenwerking met Intersoftware/Adviesbox. U dient er zelf voor te zorgen dat u beschikt over de benodigde licenties voor de applicatie.

Definities

Inhoud

De dienst betreft het installeren, beschikbaar stellen en onderhouden van de applicatie.

Dienstverlening

Binnen deze dienst vallen de volgende zaken:

  • Installatie en beschikbaar stellen van deze applicatie aan de gebruikers.

  • Installeren van updates en patches.

  • Ondersteuning van de gebruikers (niet applicatie inhoudelijk) bij het gebruik van de applicatie.

  • Backup van de database (zie Shared SQL Database backup)

Facturering

De maandelijkse kosten voor deze dienst worden, per gebruiker, maandelijks achteraf gefactureerd. U dient zelf te zorgen voor gebruikerslicenties.

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de dienst Aanvullende Standaard Applicaties is hierin een minimale contractduur van een jaar opgenomen. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.

Uitbreidingen

Wanneer wenselijk kunnen wij ook het gebruik van HDN Server faciliteren

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.