Skip to main content
Skip table of contents

HDN Server

Deze dienst leveren wij als aanvulling op Adviesbox.
Accensys stelt een HDN (Hypotheken Data Netwerk) server beschikbaar wanneer u middels HDN met maatschappijen wilt communiceren.

Definities

Alle partijen in de financiële keten verbonden, HDN zorgt voor veilige, zorgvuldige en slimme informatie-uitwisseling in het financiële woondomein. 

Inhoud

De dienst betreft het installeren, beschikbaar stellen en onderhouden van de HDN Server.

Dienstverlening

Binnen deze dienst vallen de volgende zaken:

  • Installatie en beschikbaar stellen van de HDN Server.

Facturering

De maandelijkse kosten voor deze dienst worden, per omgeving, maandelijks achteraf gefactureerd. dient zelf te zorgen voor gebruikerslicenties.

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de dienst Aanvullende Standaard Applicaties is hierin een minimale contractduur van een jaar opgenomen. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.