Skip to main content
Skip table of contents

Vamos Simkaart activeren

Als u een simkaart van ons heeft ontvangen, moet de activatie van de simkaart worden uitgevoerd. In deze handleiding kunt u lezen hoe u de simkaart en het internet kunt activeren. Wij raden ook aan gebruik te maken van de Vamos app.

Activatie met nummerbehoud

Als er sprake is van nummerbehoud, kunt u de simkaart pas omwisselen in uw mobiele telefoon op de aangegeven activatiedatum en -tijd. Op dat moment wordt uw mobiele nummer overgezet naar de nieuwe provider en wordt de simkaart ook geactiveerd. U hoeft verder niets te doen voor deze activatie, behalve het omwisselen van uw simkaart.

Nummerbehoud is het meenemen van je nummer naar een nieuw abonnement. Nummerbehoud wordt ook wel nummerportabiliteit genoemd.

Activatie nieuw mobiel nummer

Als het gaat om een nieuw mobiel nummer, kunt u de simkaart direct in uw mobiele telefoon plaatsen en contact met ons opnemen voor de activatie.

Activatie Internet

Om internet te kunnen gebruiken, moet u nog de Access Point Name (APN) van Vamos instellen. Hieronder vind je instructies voor het instellen van de APN op Android- en iPhone-apparaten. Als je een andere interface hebt en er niet uitkomt, neem dan contact met ons op, en we zullen je graag assisteren.

Android APN instellen

 1. Ga naar Instellingen > Netwerk en internet > Mobiele Netwerken > Namen Toegangspunten (mogelijk zichtbaar onder ‘Geavanceerd’.

 2. Kies 'Toevoegen' of '+'.

 3. Voeg een APN toe met de volgende gegevens:

  • APN: 2apn.net

  • Gebruikersnaam: internet

  • Wachtwoord: internet

 4. Sla het APN op en koppel deze aan de Vamos SIM.

De overige instellingen van de APN kunt u leeg laten.

image-20240111-150021.png

iPhone APN instellen

 1. Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > Opties mobiele data > Mobiel netwerk.

 2. Wijzig de APN-gegevens als volgt:

  • APN: 2apn.net

  • Gebruikersnaam: internet

  • Wachtwoord: internet

 3. Als u de wijzigingen heeft gedaan, klikt u op '<' om de wijzigingen op te slaan.

image-20240111-151538.png

Smartphone met Dual SIM

Als u uw eigen mobiele abonnement wilt behouden en daar een Vamos SIM aan toevoegt, heeft u de mogelijkheid om twee smartphones te gebruiken (één voor privé en één voor zakelijk). U kunt echter ook kiezen voor een smartphone met dual SIM-functionaliteit: hier kunt u twee SIM-kaarten gebruiken en zelf bepalen met welke kaart u belt of data gebruikt. U kunt zelfs instellen dat bij elk gesprek wordt gevraagd met welke SIM-kaart u wilt uitbellen en vanaf welke kaart het datagebruik plaatsvindt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.