Skip to main content
Skip table of contents

Vamos App: Uitgaande nummerweergave wijzigen

U kunt via de Vamos app uw uitgaande nummerweergave wijzigen. Dit is het nummer dat de ontvangende partij ziet wanneer u ze met uw mobiel belt. Wanneer u de Vamos App opent, kunt u met de schuifbalk uw mobiele nummer of een vast nummer selecteren.

VamosChangeCallerId.gif

Anoniem uitbellen

Als u anoniem wilt uitbellen, drukt u op het oog-icoon. Wanneer er een streep door het oog-icoon staat, betekent dit dat anoniem bellen is ingeschakeld.

VamosChangeCallerIdAnon.gif

Meerdere mee te sturen nummers

De beheerder van de centrale kan uw account toegang geven om met meerdere vaste nummers te bellen uit te bellen. De beheerder kan deze functionaliteit instellen bij de gebruikers. De beheerder kan dit artikel raadplegen voor meer informatie. Als u toegang heeft tot meerdere mee te sturen nummers kunt u deze nummers selecteren door op het pijltje naast het vaste nummer te drukken.

VamosChangeCallerIdMultiple.gif

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.