Skip to main content
Skip table of contents

Qaller App: Uitgaande nummerweergave wijzigen

Als uw organisatie meerdere nummers heeft kunt u via de Qaller app kunt u wijzigen met welk uitgaande nummer u uitbelt hiervoor dient de beheerder Meerdere mee te sturen nummers in te stellen op uw account in het Company Panel. U kunt ook instellen dat u anoniem uitbelt.

Als u bent ingelogd op de Qaller-app ziet u onderaan Uitgaand Nummerweergave. Hier kunt u het nummer selecteren waarmee u wilt uitbellen.

Als u het nummer heeft geselecteerd en vervolgens een uitgaand gesprek start zal de ontvangen het geselecteerde nummer zien.

Als u anoniem wilt uitbellen wilt activeren/deactiveren klikt u op het oog icoontje.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.