Skip to main content
Skip table of contents

Oplevering telefonie

Dit artikel geeft een overzicht van de stappen die worden genomen bij de oplevering van een nieuwe telefoniedienst. Hierdoor krijgt u inzicht in het proces, het tijdschema en de te verwachten gebeurtenissen. Houd er rekening mee dat bepaalde stappen kunnen variëren, afhankelijk van uw specifieke situatie.

De onderstaande stappen worden pas in gang gezet nadat een ondertekende offerte is ontvangen.

Inventarisatie

Voor het opstellen van de offerte is natuurlijk al een inventarisatie gedaan van het aantal telefoontoestellen, nummers en gewenste functionaliteiten. Nadat deze offerte is getekend, zal een engineer contact met u opnemen om meer specifieke informatie op te vragen. Denk hierbij aan de namen van de gebruikers op de centrale, interne nummers en de mogelijke bestaande hardware die moet worden omgezet naar de nieuwe telefoondienst. Deze inventarisatie zal hoogstwaarschijnlijk telefonisch worden uitgevoerd, waarna er op basis van het telefoongesprek een e-mail wordt gestuurd met de informatie die is verzameld en eventueel verzoek tot meer informatie.

Nummerbehoud

Als u uw bestaande telefoonnummers wilt behouden en overzetten naar de nieuwe telefooncentrale, zullen wij een nummerbehoudverzoek indienen bij onze provider. De benodigde informatie voor dit verzoek zal tijdens de inventarisatie worden gevraagd. Als uw huidige provider het nummerbehoud goedkeurt, ontvangen wij een plandatum. Het overzetten van de nummers kan binnen 3 maanden na deze plandatum worden uitgevoerd, op een moment dat voor u geschikt is. Het is mogelijk dat uw huidige provider het verzoek blokkeert als er nog een lopend contract is. We zullen u hierover informeren en de volgende stappen bespreken.

Configuratie

Als we alle benodigde informatie hebben, gaan we aan de slag met de configuratie van uw telefonieomgeving. Tijdens dit proces kan het voorkomen dat we extra vragen hebben om ervoor te zorgen dat de configuratie naar wens verloopt.

Centrale

Als eerste configureren wij uw nieuwe telefooncentrale voor uw organisatie, waarbij een aantal basisinstellingen worden vastgesteld.

Gebruikers, Nummers en Toestellen

In de deze fase creëren we alle gebruikers, nummers en toestellen op de centrale. Dit vormt de basis van de centrale, waarna de volgende stappen kunnen worden ondernomen. Na deze fase worden ook eventuele extra functionaliteiten geactiveerd.

Belplan

Het belplan regelt de routering van inkomende gesprekken. Indien we bij de inventarisatie een stroomschema hebben ontvangen van uw huidige telefonieprovider, proberen we dit zoveel mogelijk over te nemen. In deze fase nemen we contact met u op om het belplan te bespreken. Dit doen we in sommige gevallen door met u mee te kijken op uw computer, in te loggen op de centrale en het belplan te bespreken.

Oplevering

Als alles gereed is voor het omzetten van de telefonie en er een datum is afgesproken voor het activeren van de nieuwe centrale, wordt beoordeeld of er een engineer op uw locatie aanwezig moet zijn. Dit hangt af van uw wensen, de omvang van de centrale en de nieuwe of bestaande hardware.

Eerst voeren we een test uit met één toestel om te controleren of deze correct kan worden aangemeld op de centrale. Hiermee kunnen eventuele netwerkconfiguraties worden geoptimaliseerd. Vervolgens melden we de andere toestellen ook aan. Tijdens deze omzetting nemen we contact op met de nieuwe provider om het nummer te porteren, zodat de nummers binnenkomen op de nieuwe centrale.

Vanaf dit moment voeren we verschillende tests uit en vragen we u of alles naar behoren werkt. Als er problemen zijn of als zaken niet naar wens zijn, passen we deze direct aan indien mogelijk.

Opzeggen bij oude provider

Nadat de telefoniediensten zijn omgezet, kunt u de diensten opzeggen bij uw oude provider. Als u twijfelt of u de diensten kunt opzeggen, kunt u contact opnemen met onze supportdesk voor verdere assistentie.

Vamos (SIM kaarten)

Bij het activeren van de Vamos-dienst wordt een aparte datum vastgesteld voor het activeren van de mobiele nummers. Indien mogelijk wordt geprobeerd om deze datum op dezelfde dag te plannen als de oplevering van de centrale. Op deze dag dienen medewerkers hun simkaarten om te wisselen. Voorafgaand aan deze dag ontvangen medewerkers hun nieuwe SIM-kaart, samen met deze handleiding.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.