Skip to main content
Skip table of contents

Nummerbehoud

Nummerbehoud is het meenemen van een nummer naar een nieuw abonnement. Het is mogelijk om je huidige vaste telefoonnummer, dat iedereen kent, te blijven gebruiken. Nummerbehoud wordt ook wel nummerportabiliteit genoemd.

In dit document wordt beschreven hoe u een nummerbehoud kunt aanvragen en hoe dit proces verloopt.

Conform de wet zijn alle telecomaanbieders verplicht mee te werken aan nummerbehoud. Er zijn slechts bepaalde voorwaarden onder welke zij een nummerbehoud van een andere telecomaanbieder mogen blokkeren, zoals bijvoorbeeld een lopend contract.

Nummerbehoud uitvoeren

 • Om een nummerbehoud aan te vragen, stuurt u een e-mail naar support@accensys.nl met de volgende gegevens:

  • De nummer(s) of nummerblok(ken) die u wilt behouden

  • Naam van het bedrijf

  • Postcode van het bedrijf

  • Adres van het bedrijf

  • Klantnummer van het bedrijf bij de huidige telefonieprovider

deze informatie is vaak te vinden in de laatste factuur die u van uw huidige telefonieprovider heeft ontvangen; u kunt de factuur ook doorsturen naar support@accensys.nl als u er niet uitkomt.

 • Wij stellen vervolgens een offerte op maat op en vermelden daarin de kosten voor het nummer en het nummerbehoud . Als u akkoord gaat met de offerte, initiĆ«ren wij de aanvraag voor nummerbehoud bij uw huidige aanbieder op de overeengekomen datum.

 • Uw huidige aanbieder moet binnen 3 werkdagen reageren op deze aanvraag, waarbij ze de aanvraag kunnen goedkeuren of afkeuren.

 • Als de aanvraag wordt afgewezen, brengen wij u hiervan op de hoogte, en kunt u zelf contact opnemen met uw huidige aanbieder om de reden te achterhalen.

 • Indien uw huidige aanbieder akkoord gaat met de aanvraag, keuren zij deze goed met een "first possible date" (FPD). Vanaf dat moment nemen wij contact met u op om een datum in te plannen voor de uitvoering van het nummerbehoud. Deze uitvoering kan uiterlijk plaatsvinden binnen 3 maanden na de FPD.

 • Indien u er klaar voor bent, zullen wij het nummerbehoud verwerken. Vaak gaat dit hand in hand met het omzetten van een telefooncentrale. Wij nemen contact op met de provider om het nummerbehoud in gang te zetten.

 • Het nummerbehoud is succesvol afgerond. De dienst is beĆ«indigd bij de oude aanbieder en wordt nu voortgezet bij Accensys.

Opzegging bij oude provider

Een nummerbehoud wordt in beginsel beschouwd als een opzegging van het onderliggende contract bij uw oude aanbieder, zoals overeengekomen tussen de telecomoperators. Niettemin kunnen er zich situaties voordoen waarin dit proces niet vlekkeloos verloopt:

 1. Door een administratieve fout van uw oude aanbieder.

 2. Door lopende contracten (het is raadzaam informatie in te winnen over lopende contracten voordat u nummerbehoud aanvraagt).

 3. De geporteerde nummers behoren tot contract A, terwijl er ook nog sprake is van contract B, C, enz.

Om mogelijke complicaties te voorkomen, raden wij u aan altijd een schriftelijke opzegging naar uw oude aanbieder te sturen. Vermeld hierin duidelijk welke abonnementen (contractnummers) u per welke datum wenst op te zeggen.

Buitenlandse nummers

Voor het porteren van een buitenlands nummer verzoeken wij u contact op te nemen met onze supportdesk. Het proces voor het porteren van telefoonnummers verschilt namelijk per land.

Meer informatie

Op Wikipedia vindt u een interessant artikel over nummerbehoud.
Tevens verstrekt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) veel informatie over nummerbehoud.
De instantie die nummerportabiliteit in Nederland faciliteert en waar alle operatoren bij zijn aangesloten, heet Vereniging COIN.
Mocht de bovenstaande informatie niet toereikend zijn kunt u gerust contact opnemen voor meer informatie bij de Accensys Support Desk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.