Skip to main content
Skip table of contents

Mobiele nummers

Accensys biedt mobiele nummers aan die kunnen worden gekoppeld aan de Kwebble centrale. Hierdoor wordt het mobiele nummer een integraal onderdeel van de telefooncentrale. Deze dienst staat bekend als Vamos (Vast Mobiel).

Voor meer informatie over het aanvragen van mobiele nummers of het porteren van een mobiel nummer, verwijzen wij u graag naar dit artikel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.