Skip to main content
Skip table of contents

Virtuele Privé Server (VPS), Managed windows

De dienst Hosted Server van Accensys voorziet in de hosting van een server die per relatie is ingericht, de virtuele privé server (VPS).

Dit document geeft een beschrijving van de dienst “Virtuele Privé Server (Managed windows)”. U kunt bij Accensys op meerdere manieren een VPS op twee manieren afnemen, te weten

 • Managed, Accensys voert beheerwerkzaamheden uit op de server.(Monitoring, updates, herstel)

 • Unmanaged, Accensys voert geen werkzaamheden uit op de server.

Managed is de meest voorkomende variant. De basis hiervoor is een Virtuele Private Server (VPS), Unmanaged. Hier bovenop komen werkzaamheden als monitoring en updates op de server.

Definities

Een Virtuele Privé Server (VPS) is een door Accensys gehoste Virtuele server. Accensys zorgt er voor dat deze server voor u beschikbaar is en dat alle achterliggende componenten juist draaien. Denk hierbij aan de “schijven”, de netwerkverbindingen etc.

Accensys installeert deze server conform de door u aangeleverde specificaties. U krijgt hierbij “administrator-toegang” tot deze machine.

Inhoud

Deze dienst houdt in dat Accensys er voor zorgt dat alle componenten die nodig zijn om uw server juist te laten draaien goed werken. Deze zijn standaard redundant uitgevoerd en Accensys heeft altijd een overcapaciteit om storingen aan de achterliggende hardware te kunnen opvangen.

Daarnaast nemen wij deze server op in onze monitoring. Hiermee controleren wij pro-actief op goede werking.

Dienstverlening

Wanneer u bij Accensys een VPS afneemt verzorgt Accensys de volgende werkzaamheden voor u;

 • Crash recovery backup (zie het document Crash recovery backup voor een complete beschrijving van deze dienst)

 • Controles op de capaciteit en beschikbaarheid van de achterliggende hardware componenten

 • Controle op het “aan staan” van de VPS
  Wanneer wij vanaf ons netwerk de server kunnen benaderen staat deze aan. Wanneer u onderhoud pleegt aan uw server waarbij deze tijdelijk uit gaat verzoeken wij u dit vooraf bij ons te melden. Hiermee voorkomen we dat er ten onrechte medewerkers gaan uitzoeken wat het probleem is als we de server niet kunnen bereiken.

 • Oplossen van problemen in de achterliggende componenten waardoor de server niet beschikbaar is

 • Geldige Windows server licentie voor de VPS (let op, dit is de standaard Windows server licentie. Er kunnen eventueel nog aanvullende licenties nodig zijn).

Bij het afnemen van een de dienst “Managed Windows VPS” verzorgt Accensys aanvullend de volgende werkzaamheden:

 • Monitoring

  • draaien van “belangrijke services” (in onderling overleg)

  • Disk capaciteit (raken uw schijven vol)

  • Processor gebruik

  • Geheugen gebruik

  • MS Windows operating software updates

Ook zorgt Accensys voor het basis beheer van het Windows operating systeem, denk hierbij aan de volgende werkzaamheden:

 • Beheer en advies

  • Installeren van updates en security patches

  • Ondersteuning bij problemen op de VPSInstalleren van windows updates
   Deze nemen wij mee in ons periodieke server onderhoud. Dit vindt buiten kantoortijden plaats.
   Eventueel kunnen we aanvullende afspraken maken over de momenten waarop wij deze updates installeren. Wanneer u er voor kiest om deze updates niet automatisch te installeren kunnen wij dit in overleg periodiek met u inplannen.

  • Aanbevelingen over de capaciteit van uw server
   Wanneer bijvoorbeeld de schijven vol dreigen te raken, nemen wij contact met u op om een uitbreiding van de schijven te bespreken.

  • Oplossen van problemen binnen windows voor zover deze niet zijn veroorzaakt door wijzigingen die niet door Accensys zijn uitgevoerd.

  • Installatie nieuwe server (met een nieuwe versie van windows) op uw verzoek. Het betreft hier puur de installatie van windows. Voor overige software die op de server moet worden geinstalleerd door medewerkers van Accensys, alsmede voor een migratie van gegevens van de oude naar de nieuwe server brengen wij de besteedde tijd in rekening tegen het gangbare tarief voor support werkzaamheden.

Voor alle overige werkzaamheden berekenen wij u de hieraan besteedde tijd door tegen het gangbare tarief voor support werkzaamheden.

Facturering

Accensys factureert maandelijks de VPS en de gebruikte resources (geheugen, processoren en schijfruimte). Deze is gebaseerd op het maximale gebruik in de betreffende maand. Via de maandrapportage die we maandelijks meesturen en ons klantportaal heeft u inzicht in de gegevens die wij gebruiken als basis voor de facturering.

Wijzigingen

Verzoeken tot wijzigingen aan uw VPS verwerken wij normaal gesproken binnen 5 werkdagen nadat u deze heeft aangevraagd. Eventuele gevolgen voor de facturering van uw wijzigingen worden automatisch verwerkt. Uiteraard rekening houdend met hetgeen er beschreven staat onder het kopje facturering

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor een VPS is hierin een minimale contractduur van één jaar opgenomen. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging

Maandrapportage

In de maandrapportage die u elke maand van ons ontvangt, staat genoteerd welke virtuele servers u bij ons afneemt en wat deze aan resources gebruiken in de betreffende maand.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.