Skip to main content
Skip table of contents

Hosted Server Dienstbeschrijving en Voorwaarden

Definitie

Een Hosted Server is een virtuele machine die u draait op de hardware van Accensys. Deze hardware staat op onze colocatie. Wij zorgen hier voor voldoende capaciteit, een hoge beschikbaarheid en een goed beveiligde omgeving.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.