Skip to main content
Skip table of contents

Virtuele Private Server (VPS), Unmanaged

De dienst Virtuele Private Server Unmanaged van Accensys voorziet in de hosting van een server die per relatie exclusief is ingericht, die wordt beheerd door de relatie zelf.

Dit document geeft een beschrijving van deze dienst.

Definities

Een Virtuele Private Server (VPS) is een door Accensys gehoste virtuele server. Een virtuele server houdt in dat de server op maat is geconfigureerd per relatie. Accensys zorgt er voor dat deze server voor u beschikbaar is en dat alle benodigde componenten juist draaien. Denk hierbij aan de “storage”, de netwerkverbindingen etc.

Bij een unmanaged VPS installeert Accensys deze machine conform de door u aangeleverde specificaties. U bent hierbij zelf verantwoordelijk voor het beheer en u krijgt “administrator-toegang” tot deze server. De specificaties van een VPS zijn schaalbaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk de processor capaciteit en geheugengebruik naar behoefte uit te breiden of af te schalen.

Inhoud

Deze dienst houdt in dat Accensys er voor zorgt dat alle componenten , die nodig zijn om uw server juist te laten draaien, goed werken. Deze zijn standaard redundant uitgevoerd en Accensys heeft altijd een overcapaciteit om storingen aan de achterliggende hardware te kunnen opvangen.

U bent bij afname van een unmanaged VPS zelf verantwoordelijk voor het operating systeem en de inrichting. Accensys zorgt er alleen voor dat de server draait en gebruik kan maken van de afgesproken resources (processoren, geheugen, schijven en netwerkverbindingen)

Op een VPS binnen onze omgeving dient een bijgewerkte virusscanner geïnstalleerd te zijn. Ons advies is om hiervoor gebruik te maken van de Sophos virusscanner.

Dienstverlening

Wanneer u bij Accensys een Unmanged VPS afneemt verzorgen wij de volgende zaken voor u;

  • Crash recovery backup (zie het document Crash recovery backup voor een complete beschrijving van deze dienst)

  • Controles op de capaciteit en beschikbaarheid van de achterliggende hardware

  • Controle op het “aan staan” van de VPS
    Wanneer wij vanaf ons netwerk de server kunnen benaderen staat deze aan. Wanneer u onderhoud pleegt aan uw server waarbij deze tijdelijk uit gaat verzoeken wij u dit vooraf bij ons te melden. Hiermee voorkomen we dat er ten onrechte mensen gaan uitzoeken wat het probleem is als we de server niet kunnen bereiken.

  • Oplossen van problemen met de achterliggende componenten waardoor de server niet beschikbaar is

  • Geldige Windows server licentie voor de VPS (let op, dit is de standaard Windows server licentie. Er kunnen eventueel nog aanvullende licenties nodig zijn).

Voor alle overige werkzaamheden berekenen wij u de hieraan besteedde tijd door tegen het gangbare tarief voor support werkzaamheden.

Kritieke updates en beveiligingsrisico’s

Wanneer er kritieke updates zijn voor het operating systeem of er zijn bekende beveiligingsrisico’s die dusdanig kritiek zijn voor de gehele omgeving dat deze niet kunnen wachten op actie, nemen wij hierover contact met u op. Wanneer wij u niet kunnen bereiken of u bent niet in staat om deze op korte termijn te installeren zal een medewerker van Accensys deze updates voor u installeren. De tijd die wij hieraan besteden brengen vallen buiten de inclusieve werkzaamheden..

Op de server dient altijd een nog door de fabrikant ondersteunde versie van het OS te draaien. Wanneer de fabrikant ophoudt met de ondersteuning van het OS dient er een nieuwe VPS met een wel ondersteund OS te komen.

Facturering

Accensys factureert maandelijks achteraf de VPS en de gebruikte resources (geheugen, processoren en schijfruimte). Deze is gebaseerd op het maximale gebruik in de betreffende maand. Via de maandrapportage ,die we maandelijks meesturen en ons klantportaal, heeft u inzicht in de gegevens die wij gebruiken als basis voor de facturering.

Wijzigingen

Verzoeken tot wijzigingen aan uw VPS verwerken wij normaal gesproken binnen 5 werkdagen nadat u deze heeft aangevraagd. Eventuele gevolgen voor de facturering van uw wijzigingen worden automatisch verwerkt. Uiteraard rekening houdend met hetgeen er beschreven staat onder het kopje facturering

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor een VPS is hierin een minimale contractduur van één jaar opgenomen. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging

Maandrapportage

In de maandrapportage die u elke maand van ons ontvangt, staat genoteerd welke virtuele servers u bij ons afneemt en wat deze aan resources gebruiken in de betreffende maand.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.