Skip to main content
Skip table of contents

Infrastructuur Dienstbeschrijvingen en Voorwaarden

IT infrastructuur bestaat uit alle IT-voorzieningen (Hardware en Software) die nodig zijn binnen een organisatie, als ondersteuning van de verschillende bedrijfsprocessen.

De ICT infrastructuur is het complete plaatje aan voorzieningen die je als organisatie nodig hebt om je bedrijfsprocessen te ondersteunen. Het beheren en beveiligen is indirect ook een onderdeel van de IT infrastructuur. Het gaat dus om zowel de tastbare systemen (printers en routers) als de onzichtbare systemen (denk aan firewalls en internetverbindingen).

Onderliggende beschrijvingen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.