Skip to main content
Skip table of contents

Domeinregistratie en Beheer Dienstbeschrijving en Voorwaarden

Met deze dienst spreken we af dat Accensys voor u de domeinregistratie en het beheer daarvan voor zijn rekening neemt.

Definities

Een domeinregistratie is de registratie van een Internet domein (bijvoorbeeld accensys.nl) alle onderliggende records (denk aan www.accensys.nl, mail.accensys.nl) etc. vallen hieronder.

Inhoud

Accensys zorgt voor de registratie van uw domein bij een registrar. Op uw verzoek onderhouden wij de registratie van de records en de domeinen.
Accensys kiest uiteraard voor een registrar met de juiste certificeringen en een goede beschikbaarheid.

Facturering

De kosten voor deze dienst brengen wij u maandelijks achteraf in rekening.

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de domeinregistratie en beheer geldt een minimale contractduur van een jaar. Na het aflopen van uw contractduur wordt het contract stilzwijgend met een jaar verlengd. (Dit is conform de wijze waarop wij dit inkopen). U dient een opzegging minimaal 1 kalendermaand voor het verlopen van het contract bij ons op te zeggen. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.
Wanneer u het domein verhuist naar een andere provider, kan het zijn dat wij u dus nog een aantal maanden kosten voor het betreffende domein in rekening brengen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.