Skip to main content
Skip table of contents

Managed WiFi Dienstbeschrijving en Voorwaarden

Deze dienst is standaard van toepassing wanneer u via Accensys een oplossing voor een draadloosnetwerk afneemt waarbij we gebruik maken van Unify apparatuur.

Definities

Inhoud

De dienst betreft het beheren van de apparatuur via het management portaal wat bij de betreffende apparatuur hoort.

Dienstverlening

Binnen deze dienst vallen de volgende zaken:

  • Standaard beheer van het draadloze netwerk (een complete aanpassing van het netwerk zullen we als een los project bij u in rekening brengen)

  • Periodiek onderhoud aan de firmware van de apparatuur

  • Ondersteuning bij verbindingsproblemen

Facturering

De maandelijkse kosten voor deze dienst worden, per device, maandelijks achteraf gefactureerd. De prijs van deze dienst is gerelateerd aan het aantal devices en onder meer afhankelijk van de prijs van de licentie voor deze applicatie

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de dienst Aanvullende Standaard Applicaties is hierin een minimale contractduur van een jaar opgenomen. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.