Skip to main content
Skip table of contents

Firewall (en/of Router) Dienstbeschrijving en Voorwaarden

Wanneer u deze dienst afneemt verzorgt Accensys het beheer van uw firewall voor u. Hierbij levert Accensys ook de firewall.

Definities

Firewall
Middels een firewall beschermt u de toegang tot uw netwerk

Inhoud

Wanneer u deze dienst afneemt zorgt Accensys er voor dat wij een geschikte firewall leveren, deze configureren en voor u onderhouden.

Dienstverlening

Binnen deze dienst vallen de volgende zaken:

  • Onderhoud van de software op de firewall

  • Onderhoud aan de regels op de firewall zolang (een complete verbouwing van uw inrichting valt hier buiten, daarvoor zullen we in overleg een project starten)

  • Ondersteuning bij verbindingsproblemen wanneer deze door de firewall komen

  • Plaatsing vervangende (leen)apparatuur wanneer de hardware stuk gaat.

Let op, bij het inrichten berekenen wij eenmalige kosten voor aanschaf, installatie en configuratie.

Facturering

De maandelijkse kosten voor deze dienst worden maandelijks achteraf gefactureerd.

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de dienst Aanvullende Standaard Applicaties is hierin een minimale contractduur van een jaar opgenomen. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.