Skip to main content
Skip table of contents

Device Settings

Introductie

Het Configuratie Instellingen paneel biedt de mogelijkheid om nieuwe instellingen voor de toestellen te creëren en aan te passen. Soms is het noodzakelijk om nieuwe instellingen toe te voegen aan de Voipconfig server. In dit document wordt beschreven hoe dit gedaan kan worden..

Benodigdheden

Dit paneel is uitsluitend toegankelijk voor beheerders. Klanten hebben geen toegang tot dit paneel.

Instelling groepen

Instellingen worden onderverdeeld in instelling groepen. Deze groepen kunnen worden gemaakt door op de knop "Nieuwe groep" te klikken.

Begin met het invoeren van de naam van de groep. Zorg ervoor dat de naam begint met een hoofdletter. Vervolgens kunt u kiezen of het een "Normale groep" moet zijn of een "Sorteergroep". Sorteergroepen worden bijvoorbeeld gebruikt voor het groeperen van Linekeys of Memory keys, waarbij de instellingen kunnen worden gesorteerd.

U kunt dan selecteren of de nieuwe groep hoort bij de Globale configuratie van een toestel of bij de MAC-configuratie van het toestel. Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de groep beschouwd als een Groep voor Globale configuratie.

Nieuwe instelling

Nieuwe instellingen kunnen worden aangemaakt door vanuit het paneel Configuratie Instellingen te klikken op "Nieuwe instelling". Het onderstaande scherm zal dan verschijnen.

Generieke naam

Dit is de naam van de instelling. Sommige instellingen kunnen herhaaldelijk worden gebruikt, zoals de "account.[x].label"-instelling, die voor elk account wordt gebruikt. In de plaats van [x] wordt het nummer van de instelling ingevuld. Bijvoorbeeld "account.1.label" voor account 1 en "account.2.label" voor account 2.

Instelling type

Het instellingstype bepaalt het soort instelling dat wordt gemaakt. Er zijn vier soorten instellingen:

  • Tekst: Bij tekstinstellingen kunnen tekstwaarden worden ingevuld.

  • Booleaans: Met een booleaanse instelling kan een toestel worden in- of uitgeschakeld, dus aan of uit.

  • Selecteer: Met een selectinstelling zijn er een aantal specifieke waarden beschikbaar waaruit de gebruiker kan kiezen. Deze keuzes worden vervolgens weergegeven in een dropdownmenu.

  • Uitzondering: Instellingen van het type "uitzondering" zijn speciale instellingen waarvoor aangepaste programmering op de achtergrond nodig is. Deze instellingen moeten worden gemaakt door een ontwikkelaar. Een voorbeeld van een instelling met uitzondering is de "firmware.url"-instelling, die is ontworpen om de firmwarebestanden van het toestel weer te geven.

Standaard waardes

Hiermee kunnen de standaardwaarden van de verschillende centrales worden aangepast. Deze waarden worden overgenomen bij het toevoegen van een instelling aan een template in het Devicespaneel.

Standaard rechten

Met de standaard rechten kan worden aangegeven wie standaard deze instellingen mogen wijzigen. De rechten worden gekopieerd wanneer een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt in het Organisatie paneel.

Instelling groep

De groep waartoe de instelling behoort.

Instelling informatie

De instellinginformatie geeft verduidelijking over wat de instelling doet. Deze informatie is zichtbaar wanneer je op het informatiesymbool klikt tijdens het bewerken van de configuraties. De informatie kan in het formulier worden ingevoerd in HTML-formaat.

Om de instelling te bewerken, klik je op de bewerkknop naast de betreffende instelling.

Instelling bewerken

Om de instelling te bewerken, klik je gewoon op de betreffende instelling. Wanneer een instelling wordt bewerkt, bijvoorbeeld met standaardwaarden, worden deze waarden niet aangepast in de bestaande configuraties die gebruikmaken van de desbetreffende instelling. Het is echter wel mogelijk om de rechten van de gebruikers aan te passen bij het bewerken van de instelling.

Instelling verwijderen

Een instelling kan alleen worden verwijderd als deze nergens meer wordt gebruikt in toestelconfiguraties of device templates. Om een instelling te verwijderen, kun je op de instelling klikken en vervolgens op de knop "Verwijderen" klikken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.