Skip to main content
Skip table of contents

Yealink Autoprovisioning

Introductie

Voordat je aan de slag gaat met het Voipconfig portaal, is het handig om te begrijpen hoe Yealink provisioning werkt. Provisioning, in het Nederlands 'bevoorraden', houdt in dat de Yealink provisioning de configuratie voor het Yealink toestel beheert. De configuratie van het toestel bevindt zich op een server en kan daar worden aangepast. Hierdoor worden de configuraties veilig opgeslagen op een server. Als het toestel moet worden aangepast, hoeven de beheerders alleen het bestand op de server aan te passen, en het toestel zal de bijgewerkte configuratie ophalen. Dit is gunstig voor beheerders omdat ze niet hoeven in te loggen op de webinterface van het toestel; ze hoeven alleen een bestand aan te passen. Accensys gaat nog een stap verder en heeft het Voipconfig portaal ontwikkeld, waarmee configuraties kunnen worden aangepast door u en uw klanten.

Op deze pagina zullen we bekijken hoe de configuratie wordt opgehaald.

Provisioning in het kort

Wanneer een toestel door de leverancier wordt geleverd, heeft het toestel nog geen enkele configuratie en staat het in de 'Factory reset' modus. Het toestel moet door een beheerder worden aangemaakt in het Voipconfig portaal. Op dat moment wordt een MAC-configuratie en een Globale configuratie aangemaakt. Een koppeling met de Yealink RPS zorgt ervoor dat het toestel ook wordt aangemaakt in de Yealink RPS, waarbij ook de gegevens worden ingevuld die het toestel nodig heeft om de configuratie op te halen bij de Voipconfig server.

Autoprovisioning stroomschema

Om het hele provisioning proces te verduidelijken is er een stroomschema gemaakt. Hieronder staat de PDF versie daarvan.

provisioning process stroomschema.pdf

MAC & Globale configuraties

Yealink toestellen maken gebruik van twee soorten configuraties: een MAC-configuratie en een globale configuratie. Beide configuraties bevatten instellingen voor het toestel.

Globale configuraties

Zoals de naam al aangeeft, bevatten globale configuraties instellingen die van toepassing zijn op het hele toestel. Dit omvat zaken als de Autoprovisioning URL, taalinstellingen, tijdinstellingen, netwerkinstellingen en nog veel meer. Deze instellingen zijn vaak hetzelfde voor elk toestel in een organisatie en worden daarom opgeslagen in de globale configuratie. Hierdoor hoeven instellingen maar op één plek te worden geconfigureerd.

Een globale configuratie begint altijd met "y000000000xx." De "xx" vertegenwoordigt het nummer van het toestel. Bijvoorbeeld, voor een Yealink T46G is dit "y00000000028," en voor een Yealink T42S is dit "y00000000067."

Elk type toestel heeft zijn eigen globale configuratie.

MAC configuraties

In de MAC-configuraties worden instellingen opgeslagen die specifiek zijn voor elk toestel. Dit omvat bijvoorbeeld SIP-accountinformatie, audio codecs, ringtones en linekeys. De naam "MAC-configuratie" is gekozen omdat deze configuratie dezelfde naam heeft als het unieke MAC-adres van het toestel.

Een MAC-adres is uniek, wat betekent dat er slechts één configuratie kan bestaan met het MAC-adres als bestandsnaam in de Voipconfig-server. Oudere Yealink-toestellen hebben een MAC-adres dat begint met "001565", terwijl nieuwe toestellen een MAC-adres hebben dat begint met "805EC0" of “249AD8“. Een MAC-adres bestaat in totaal uit 12 tekens.

Yealink Remote Provisioning Server

De Yealink Remote Provisioning Server (RPS) is een dienst van Yealink waarmee het Voipconfig-portaal is geïntegreerd via een API-koppeling.

Wanneer er een organisatie wordt aangemaakt in de Voipconfig-server, wordt automatisch een overeenkomstige RPS-server gecreëerd in de Yealink RPS. Deze RPS-server bevat de Autoprovisioning URL, HTTP-gebruikersnaam en wachtwoord voor authenticatie op de Voipconfig-server, evenals een CA-certificaat. In de RPS-server kunnen toestellen worden toegevoegd op basis van hun MAC-adres. Wanneer een toestel wordt toegevoegd aan de Voipconfig-server, wordt het ook geregistreerd in de Yealink RPS onder de juiste RPS-server. Hierdoor worden de gegevens in de RPS-server gekoppeld aan het MAC-adres van het toestel in de Yealink RPS.

Wanneer een toestel zich in de "Factory reset" modus bevindt, stuurt het een verzoek naar de Yealink RPS om te achterhalen waar het de configuratie kan ophalen. De Yealink RPS identificeert de juiste RPS-server op basis van het MAC-adres en stuurt deze informatie terug naar het toestel, zodat het de configuratie kan ophalen.

"Factory reset" modus staat aan wanneer een toestel uit de fabriek komt en wanneer het toestel een fabriek reset krijgt.

Automatische Yealink RPS-integratie

Alle vereiste wijzigingen en acties op de Yealink Remote Provisioning Server (RPS) worden automatisch beheerd door de Voipconfig-server, waardoor beheerders hier geen handmatige stappen meer voor hoeven te ondernemen.

Dankzij de API-koppeling kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:

  • Toevoegen van een RPS-server wanneer een nieuwe organisatie wordt aangemaakt.

  • Verwijderen van een RPS-server wanneer een organisatie wordt verwijderd.

  • Bewerken van een RPS-server wanneer een organisatie wordt aangepast.

  • Toevoegen van een RPS-apparaat wanneer een nieuw toestel wordt aangemaakt.

  • Verwijderen van een RPS-apparaat wanneer een toestel wordt verwijderd.

  • Bewerken van een RPS-apparaat wanneer een toestel wordt aangepast.

  • Ophalen van een lijst van alle RPS-servers.

  • Ophalen van een lijst van alle RPS-apparaten.

  • Details opvragen van een specifieke RPS-server.

  • Details opvragen van een specifiek RPS-apparaat.

Yealink RPS web interface

De Yealink heeft een webinterface die toegankelijk is via https://dm.yealink.com/ . In deze webinterface kunt u de instellingen van de API-koppeling bekijken en zijn er logs beschikbaar voor controle.

Aangezien alle wijzigingen met betrekking tot toestellen en servers via de API-koppeling worden uitgevoerd, is het van cruciaal belang om GEEN wijzigingen door te voeren op servers en apparaten via de webinterface. Dit kan leiden tot inconsistentie tussen de gegevens in de Voipconfig-server en de Yealink RPS.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.