Skip to main content
Skip table of contents

Bubble: Gebruiker aanvragen

Voor het aanmaken van een gebruiker hebben wij onderstaande informatie nodig.

  • Email

  • Een voor en achternaam

  • Het interne nummer van de gebruiker

Deze aanvraag kunt u via de mail versturen naar onze supportdesk.

Zodra wij de e-mail hebben ontvangen, maken wij een ticket aan. Dit wordt vervolgens behandeld door een van onze medewerkers. De inloggegevens worden aan u teruggekoppeld via e-mail.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.