Skip to main content
Skip table of contents

Applicatie hosting Dienstbeschrijving en Voorwaarden

Applicatie Hosting is de dienst waarbij Accensys uw (web)applicatie voor u host.

Definities

Applicatie Hosting is het draaien van uw (door Accensys ontwikkelde) applicatie op de gedeelde infrastructuur van Accensys.

Inhoud

Wanneer u deze dienst afneemt bij Accensys monitoren wij of de applicatie beschikbaar is. Hierbij kijken we in hoofdzaak naar de reactie op het opvragen van een webpagina. Ook kijken we naar de beschikbaarheid van de achterliggende database en eventuele andere servers of diensten die bij Accensys draaien.

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij de applicatie draaen op gedeelde infrastructuur of we kunnen specifiek voor uw applicaties aparte servers beschikbaar stellen.

Onderdeel van de applicatie hosting is het maken van backups. Wanneer u heeft gekozen voor specifieke servers voor uw eigen applicatie hebben wij hiervoor de servers aangemaakt, Daarop zijn (tenzij anders overeen gekomen) de voorwaarden zoals beschreven in Virtuele Privé Server (VPS), Managed windows van toepassing.
In alle andere gevallen zorgt accensys voor een crash recovery backup van de servers en worden de gegevens in de database meegenomen in een backup op de wijze als beschreven voor Shared SQL Database backup

Dienstverlening

Wanneer u bij ons de dienst Applicatie Hosting afneemt, verzorgen wij de volgende zaken voor u:

  • Monitoring van de beschikbaarheid van de applicatie

  • Monitoring op eventuele SSL certificaten voor uw applicatie (wanneer certificaten dreigen te verlopen nemen wij contact met u op om deze te verlengen)

  • Verhelpen van storingen aan de applicatie voor zover deze veroorzaakt zijn door problemen in onze infrastructuur.

Facturering

De facturering van deze dienst vindt maandelijks achteraf plaats.

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor deze dienst is hierin een minimale contractduur opgenomen van een jaar. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.