Skip to main content
Skip table of contents

Voipconfig Troubleshooting

Het kan voorkomen dat een Yealink toestel de configuratie niet wil ophalen of inladen. Om de reden hiervoor te achterhalen, kunnen verschillende tests worden uitgevoerd. In dit document wordt beschreven wat er moet worden gedaan om het probleem te diagnosticeren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.